Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Науково-технічний переклад : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

4. Науково-технічний переклад


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Переклад — це результат перекладання (тобто певний текст, що містить певну науково-технічну інформацію) або документ-носій науково-технічної інформації (напри-клад, патент).

Науково-технічний переклад як результат процесу пере-кладання є засобом вивчення та використання закордонних досягнень, а також засобом інформування про вітчизняні науково-технічні досягнення.

До науково-технічного перекладу висуваються такі ви-моги.

1. Переклад має бути точним, але не буквальним або дослівним, бо останні, як правило, найбільш неточні. Пере-кладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст. Як вже зазначалося вище, слова набувають певного значення лише

у контексті, i лише завдяки контексту можна точно з'ясува-ти зміст оригіналу Адекватне передання змісту оригіналу є визначальною вимогою до науково-технічного перекладу

2.         Ясність і чіткість — це безумовна вимога до науко-во-технічного перекладу Подвійний зміст у науково-тех-нічному перекладі неприпустимий, його стиль має повніс-тю відповідати формально-логічному стилю мови науково-технічної літератури. Реалізувати цю вимогу, тобто зробити ясний і чіткий переклад, можна лише тоді, коли буде пов-ністю з'ясовано зміст оригіналу

3.         Науково-технічний переклад має бути стислим. Зайві слова перешкоджають опануванню змісту перекладу, а ла-конічність робить його прозорим і зрозумілим.

4.         Літературна грамотність перекладу — це відповід-ність нормам мови перекладу Розкриваючи цю вимогу, слід зауважити, що літературно грамотним вважається той переклад, в якому відсутні форми і звороти, природні для мови оригіналу, але небажані для мови перекладу Наяв-ність таких помилок у тексті перекладу ускладнює його розуміння.

Ці вимоги є головними вимогами до науково-технічно-го перекладу Лише той переклад, який відповідає ним, може вважатися повноцінним і адекватним.

5.         Лексичні труднощі перекладання

Як показує досвід науково-технічного перекладання, найбільші труднощі виникають під час передання лексич-них одиниць (термінів, загальнонаукових і загальновжива-них слів) тексту оригіналу Велика кількість перекладаць-ких помилок припадає на сферу лексики (словникового складу мови), бо саме вона є найдинамічнішою складовою мови науки і техніки (постійний розвиток яких викликає появу нових термінів, а також нових значень наявних тер-мінів або загальновживаних слів). До цих помилок відно-сять випадки неправильного перекладання як термінів, так і загальнонаукових слів, а також загальновживаних.

Аналіз лексики науково-технічної літератури (НТЛ) по-казує, що частка вузькогалузевих термінів, тобто термінів, що вживаються лише в окремих галузях науки (наприклад,

терміни з галузі комп'ютерної техніки: процесор, браузер) не перевищує 25 %. A 75 % лексики НТЛ складають загаль-новживані та загальнонаукові слова, тобто слова, що об-слуговують різні наукові галузі, наприклад: аналіз, баланс, програма, компонент.

Перекладання вузькогалузевих термінів, загальновжива-них та загальнонаукових слів має свою специфіку