Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_17f659306a6f40680ec66d6d15cd891c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Науково-технічне перекладання : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

3. Науково-технічне перекладання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Науково-технічне перекладання — це процес перетво-рення науково-технічного тексту, вираженого мовою ори-гіналу, на текст, виражений мовою перекладу.

Науково-технічне перекладання тісно пов'язане з науко-во-технічною інформацією та є не лише мовленнєвою ді-яльністю, а й специфічним процесом. Людина, яка виконує науково-технічне перекладання, має не лише знати інозем-ну мову а й володіти певними знаннями у тій науковій галузі, якій належить текст, що перекладається.

Отже, науково-технічне перекладання можна також ви-значити як перекладання текстів, що містять певну ін-формацію про наукові та технічні досягнення.

Завдання науково-технічного перекладання полягає у тому щоб якнайточніше передати зміст оригіналу Це мож-на здійснювати в три етапи:

1) знайти загальну логіку викладення матеріалу оригі-нального тексту;

2)         подумати, як і автор, над проблемою, намагаючись зрозуміти її сутність;

3)         правильно передати зміст оригіналу, підібравши най-більш точні еквіваленти термінів і загальновживаних слів.

Знайти загальну логіку викладення наукової думки до-сить важливо, бо саме розуміння структури тексту, його логічних зв'язків (які є визначною рисою наукового тексту) перешкоджатиме появі невідповідностей у перекладі.

Щоб зрозуміти сутність тексту оригіналу, слід спирати-ся на свій попередній досвід роботи з науково-технічною літературою, на сукупність знань і уявлень про світ. Якість науково-технічного перекладу залежить від рівня розумін-ня оригіналу, повноти й точності вилучення з нього інфор-мації, а також підготовленості до сприйняття науково-тех-нічного тексту.

Правильно передати зміст оригіналу — це означає ви-конати адекватний і повноцінний переклад, який точно відтворював би наукову інформацію, що міститься у ори-гіналі. У перекладі має вживатися нормативна загальнові-дома термінологія, а його стиль має відповідати нормам мови перекладу. Адекватним і повноцінним буде лише той переклад, у якому точно підібрані еквіваленти термінів і загальновживаних слів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_17f659306a6f40680ec66d6d15cd891c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0