Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

ПЛАН

І.Поняття «переклад» і «перекладання».

2.         Форми та види перекладу/перекладання.

3.         Науково-технічне перекладання.

4.         Науково-технічний переклад.

5.         Лексичні труднощі перекладання.

 

5.1.      Перекладання вузькогалузевих термінів.

5.2.      Перекладання загальновживаних та загальнона-укових слів.

5.3.      Термінологічні паралелі

5.4.      Типові труднощі російсько-українського пере-кладання науково-технічних термінів.

Передтекстові завдання

1.         Зверніть увагу на термінологічну лексику, що подано перед текстом розділу.

2.         Прочитайте текст розділу і знайдіть визначення по-нять, які позначено поданими перед текстом термінами.

3. Запишіть ці терміни (назви понять) та дефініції (ви-значення понять).

Ключові терміни розділу: переклад, перекладання, на-уково-технічна література, науково-технічний переклад, науково-технічне перекладання, вузькогалузеві терміни, за-гальнонаукові терміни, загальновживані слова, постійний перекладний еквівалент, контекстуальний перекладний ек-вівалент, лексичні трансформації, додавання, вилучення, заміна, контекстуальна заміна, конкретизація, генераліза-ція, антонімічний переклад, термінологічні паралелі, повні

термінологічні паралелі, неповні термінологічні паралелі, хибні термінологічні паралелі.

Перекладання як вид мовленнєвої та психічної діяль-ності людини бере свій початок у глибокій давнині. Воно завжди відігравало суттєву роль у розвитку культури та науки окремих націй і цивілізації в цілому У наш час -починаючи з середини XX століття — перекладацька ді-яльність у всіх своїх різновидах набула величезного роз-витку завдяки інтенсифікації міжнародних контактів.

Практичне здійснення міжнародних зв'язків у різних га-лузях неможливе без посередництва перекладу Важко уя-вити собі сучасну дипломатію, торгівлю, туризм, фінансові стосунки, а також науку без перекладу Науковий прогрес неможливий без взаємного ознайомлення з досягненнями, тенденціями, напрямками розвитку різних наукових галу-зей як в окремих країнах, так і в усьому світі.

Отже, в умовах інформаційного суспільства розвиток науки і техніки тісно пов'язаний з обміном інформацією між фахівцями різних країн. Постійно зростають обсяги наукової інформації, які потребують негайного оброблен-ня, бо вони швидко втрачають свою актуальність і цін-ність. Це вимагає інтенсифікації перекладацької діяльнос-ті, а також навчання засадам і правилам науково-техніч-ного перекладу