Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Післятекстові завдання : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

Післятекстові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

I. Дайте відповідь на запитання.

1.         Чому існує проблема пошуку нового терміна для но-вого поняття?

2.         Назвіть способи побудови нових термінів.

3.         Як відбувається процес надання наявним словам но-вих значень?

4.         Які ще способи побудови термінів за рахунок внут-рішніх ресурсів мови ви знаєте?

5.         Як відбувається процес повного запозичення терміна?

6.         Як відбувається процес часткового запозичення терміна?

7.         Визначте поняття «мовна інтерференція».

8.         Назвіть екстралінгвістичні чинники мовної інтерференції.

9.         Визначте поняття «культурно-історичний ареал».

10.       Назвіть основні культурно-історичні ареали.

11.       Чому латина та грека є джерелом для побудови но-вих термінів?

12.       Наведіть приклади мов — продуцентів термінологіч-ної лексики.

13.       Чому французька мова довгий час була джерелом поповнення термінологічної лексики?

14.       Внаслідок яких причин англійська мова у XX сто-літті стала головним джерелом поповнення термінологіч-ної лексики для всіх мов світу?

15.       Наведіть приклади запозичення українською мовою лексики з різних MOB.

16.       Які слова можна вважати інтернаціоналізмами?

17.       Чи варто запозичувати слова з інших мов? Свою від-повідь аргументуйте.

II.        Спробуйте відтворити зміст тексту розділу у вигля-

ді схеми.

III.       Підготуйте переказ тексту розділу, спираючись на план та схему.

IV.       Розташуйте ключові терміни за абеткою.

V.        Зробіть аналіз формальної структури розташованих

за абеткою термінів.

VI.       Побудуйте ланцюжки родо-видових зв'язків таких

ключових термінів: запозичення, асиміляція, калькування,

мовна інтерференція, екстралінгвістичний чинник, мова.