Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.     Побудова термінів шляхом використання : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

2.     Побудова термінів шляхом використання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

внутрішніх ресурсів мови

За допомогою внутрішніх ресурсів мови науково-техніч-ні терміни створюють двома основними способами.

1. Зміна значення. Вона може відбуватися двома шля-хами:

1)         шляхом зміни значень звичайних слів літературної мови; цей процес, як ми вже знаємо, має назву «терміно-логізація». Зазначимо, що термін, утворений із загально-літературного слова, настільки переусвідомлюється, що часто сприймається вже як омонім відносно свого джере-ла, наприклад: звичайне слово «хвиля» означає водяний вал, що утворюеться від коливання водної поверхні; фізич-ний термін «хвиля» — коливальний pyx у фізичному сере-довищі;

2)         шляхом зміни значень термінів, запозичених з інших галузей науки й техніки; такий процес називається транс-термінологізаціею, наприклад: біологічний термін «миша» означає вид тварини ряду гризунів; в обчислювальній тех-ніці цей термін має інше значення — прилад для зручностг роботи на комп'ютері.

Найбільш поширеним видом утворення термінів шля-хом зміни значення є називання за схожістю ознак або за схожістю функцій (сонячний вітер). Ще є називання за су-міжністю понять, за аналогією.

2.         Зміна структури. Деякі способи побудови нових тер-

мінів ми вже розглядали в підрозділі «Структура термінів»

розділу 3 «Предмет та основні категорії термінознавства».

Ще раз нагадаймо їх:

•          утворення похідних термінів за допомогою префіксів

та суфіксів (специфічним для термінотворення є закріп-

лення за деякими суфіксами певних термінологічних зна-

чень, наприклад:

а)         суфікс «ість» означає властивість; наприклад, «спря-

мованість», «намагніченість»;

б)         суфікси «анн», «енн» — процес; наприклад, «кріплен-

ня», «скручування» тощо.);

•          утворення складних термінів, наприклад: «двофаз-ний», «терміносистема»;

•          утворення термінологічних сполучень, наприклад: «потужність номінальна»;

•          утворення термінів-абревіатур, наприклад: «КХ» (ко-роткі хвилї), «ПК» (персональний комп'ютер).