Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4 СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕРМІНІВ : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4 СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

ПЛАН

1.         Проблема пошуку терміна для позначення нового поняття.

2.         Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови.

3.         Побудова термінів шляхом запозичення з інших мов.

4.         Шляхи термінологічних запозичень з інших мов.

 

4.1.      Запозичення з класичних мов.

4.2.      Запозичення з сучасних европейських мов.

5.         Інтернаціональне та національне в термінотворчому

процесі.

Передтекстові завдання

1.         Зверніть увагу на термінологічну лексику, що подано перед текстом.

2.         Прочитайте текст розділу і знайдіть визначення по-нять, які позначено поданими перед текстом термінами.

3.         Запишіть ці терміни (назви понять) та дефініції (ви-значення понять).

Ключові терміни розділу: термінологізація, транстермі-нологізація, похідний термін, деривативний афікс, спорід-нені мови, повне запозичення, асиміляція, повна асиміляція, часткова асиміляція, часткове запозичення, калькування, повна калька, часткова калька, продуктивний терміноеле-мент, пряме запозичення, непряме запозичення, мовна ін-терференція, підсвідома інтерференція, свідома інтерферен-ція, екстралінгвістичний чинник, мова, сакральна мова, мова-продуцент, мова-реципієнт, пуризм, інтернаціоналізм.