Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10. Поняття «термінологія» : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

10. Поняття «термінологія»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

У термінознавстві розрізняють такі поняття, як «термі-нологія» та «терміносистема». Під поняттям «терміноло-гія» розуміють усю сукупність термінів, що склалася сти-хійно у певній галузі наукового знання.

Термінології мають тривалий шлях свого формування. Цей шлях починається разом з формуванням певної галузі знання або діяльності. Спочатку це — неповна термінологія. Іноді термінологія залишається на цьому етапі. Наприклад, сьогод-ні залишається неповною термінологія назв космічних тіл та їх систем, тому що науці до кінця не відома фізична сутність зірок різних типів, галактик, газових туманностей тощо.

Типовим для періоду формування термінології певної га-лузі є запозичення термінів або цілої термінології, напри-клад, термін «шов» зі швацької діяльності був запозичений у виробничу діяльність — «зварний шов». Мовна комісія Спіл-ки німецьких пілотів, яку було засновано у 1907 p., рекомен-дувала створювати терміни авіації на базі термінів морепла-вання, наприклад, «екіпаж», «на борті», «пілот» тощо.

Коли закінчується складання термінології, це означає, що у певній галузі знання або діяльності настав період ста-білізації, тобто нагромаджено достатню кількість фактів.

Далі йде етап розвитку термінології на власній основі. Він має такі напрямки:

1)         поглиблення наукового знання, тобто термін стає ро-довим поняттям, а біля нього з'являється кілька видових понять і відповідних термінів. Наприклад, термін «опро-мінювання» став позначати родове поняття, коли було від-крито різні типи опромінювання: короткочасне, глибоке, зовнішне, внутрішне, тривале тощо;

2)         виникнення нових об'єктів техніки, виробництва вна-слідок науково-технічного прогресу Наприклад, з виник-ненням вантажного автомобіля первісний термін «авто-мобіль» став родовим, а коло нього з'явилися два видові тер-міни: «легковий автомобіль» і «вантажний автомобіль». Після винаходу різних засобів залізничної тяги термін «ло-комотив» (самохідна машина для пересування вагонів по залізничних рейках) [39, т. 2, с. 514] став родовим, а терміни «паровоз», «тепловоз», «електровоз» — видовими;

3)         виникнення у певній галузі знання нових підгалузей знань. Це може вплинути на саму термінологію. Так, роз-виток космічних досліджень і створення нових апаратів для них взагалі перебудували авіаційну термінологію.