Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.     Поняття «детермінологізація» : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

6.     Поняття «детермінологізація»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Зворотний процес — перехід терміна до стану загально-вживаної лексики — називається детермінологізацією. Та-кий перехід відбувається у випадку розпаду певної термі-носистеми внаслідок отримання нових даних у певній га-лузі наукового знання. Наприклад, раніше термін «флюїд» позначав уявну невагому рідину за допомогою якої пояс-нювали до 18 століття теплові, електричні й оптичні яви-ща, а також горіння. Сьогодні ми вживаємо це слово як нетермін: «флюїди добра» та ін.

Проте термін може одночасно брати участь у процесі детермінологізації й залишатися терміном.Наприклад, сло-во «атмосфера» вживається як термін у фізиці (газоподіб-на оболонка Землі і деяких інших планет або одиниця ви-мірювання тиску) та у переносному значенні як нетермін (умови, що породжуються соціальним становищем, колек-тивом, родиною, наприклад, «атмосфера доброзичливос-ті»); слово «клімат» вживається як термін у географії (ме-теорологічні умови, властиві певній місцевості) та у пере-носному значенні як нетермін («мікроклімат у колективі»); слово «орбіта» вживається як термін в астрономії (шлях руху небесного тіла або штучного супутника Землі, орбі-тальної станції і т. ін. у космічному просторі навколо ін-шого тіла), в анатомії (заглибина, в якій міститься очне яблуко) та у переносному значенні як нетермін (сфера впливу, діяльності, поширення кого-, чого-небудь, напри-клад, «орбіти дружби») [39].