РОЗДІЛ 1 НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

ПЛАН

1.         Місце української мови серед мов світу.

2.         Поняття «стиль».

3.         Шдстилі наукового стилю.

4.         Стандартні звороти наукового стилю.

5.         Найуживаніші   слова   наукового   стилю   сучасної

української мови.

6.         Види оброблення науково-технічної інформації.

6.1.      План і тези.

6.2.      Конспект.

6.3.      Реферат.

6.4.      Автореферат.

6.5.      Анотація.

6.6.      Стаття.

6.7.      Лабораторна робота.

6.8.      Курсовий та бакалаврський проекти.

6.9.      Пояснювальна записка до дипломного проекту.

 

7.         ДСТУ (державний стандарт України).

8.         Деякі скорочення в українських науково-технічних

текстах.

Передтекстові завдання

1.         Зверніть увагу на термінологічну лексику, що подано перед текстом розділу.

2.         Прочитайте текст і знайдіть визначення понять, які позначено поданими перед текстом термінами.

3.         Запишіть ці терміни (назви понять) та дефініції (визна-чення понять).

Ключові терміни розділу: стиль, науковий стиль, план, тези, конспект, реферат, автореферат, анотація, стаття, ла-бораторна робота, курсовий проект, дипломний проект, по-яснювальна записка до дипломного проекту, державний стандарт.