Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Поняття «терміноїд» : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

4. Поняття «терміноїд»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

За семантичним значенням розрізняють власне терміни та терміноїди. Якщо терміни створюють на основі науко-вого або технічного поняття, то терміноїди -- на основі поняття у вузькій професійній діяльності. Вони називають конкретні явища або об'єкти.

Терміноїди є групою лексичних одиниць, що складаєть-ся з номенклатури, професіоналізмів і професійних про-сторіч.

Номенклатура (інша назва — «номени») — це слова, що називають конкретні об'єкти науки або техніки, тому но-мени бувають науковими та технічними. Так, системи тех-нічних термінів супроводжуються номенами -- наймену-ваннями типів і класів машин і механізмів, нерідко з циф-ровими й літерними позначеннями, що характеризують номер моделі, розмір деталі тощо (наприклад, літак ТУ-134, танк Т-34).

Професіоналізми пов'язані головним чином з архаїчною лексикою ремісничих і спеціальних занять, які виникли у період середньовіччя — корабельна та навігаційна, гірни-чодобувна, мисливська справи тощо.

Наприклад, морський професіоналізм «mpaeumu» позна-чає «погпроху відпускагпи, послаблюючи нагпягнення кана-ту» [39, т. 4, с. 557].

Професійні просторіччя створюють з різних причин: психологічних, психолінгвістичних й суто мовних.

Якщо тренер з гімнастики під час виконання вправ уче-ницями коментує, що вони замість «ластівки» зробили «го-робця», а замість «шпагату» —«мотузочок», то він за до-помогою професійного просторіччя оцінює їхній виступ. Це приклад психологічної причини появи просторіччя.

Психолінгвістичною причиною виникнення професійно-го просторіччя є процес метафоризації (перенесення ознак з одного предмета на інший на підставі подібності).

Наприклад, у роки першої світової війни солдати вжива-ли вислови: «суп зі шрапнеллю», «каша зі шрапнеллю». Ціка-во, що російські солдати так називали перлову кашу а фран-цузькі — боби (для довідки: «шрапнель — кулі, картечі, яки-ми начинений розривний артилерійський снаряд»).

Мовна причина професійного просторіччя — це праг-нення до скорочення словосполучень. Наприклад, замість термінологічного словосполучення «нацгональний банк» вживають одне слово «нацбанк».