Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІіст : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

ЗМІіст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА           3

ВСТУП           4

РОЗДІЛ 1.

Науковий стиль

української літературної мови         10

1.         Місце української мови серед мов світу     11

2.         Поняття «стиль»       13

3.         Шдстилі наукового стилю   14

4.         Стандартні звороти наукового стилю       14

5.         Найуживаніші слова наукового стилю сучасної української мови          23

6.         Види оброблення науково-технічної інформації . 30

 

6.1.      План і тези     30

6.2.      Конспект       хх

6.3.      Реферат          34

6.4.      Автореферат  41

6.5.      Анотація        41

6.6.      Стаття            42

6.7.      Лабораторна робота 44

6.8.      Курсовий та бакалаврський проекти         45

6.9.      Пояснювальна записка

до дипломного проекту       46

7.         ДСТУ (державний стандарт України)       48

8.         Деякі скорочення в українських науково-технічних текстах       53

РОЗДІЛ 2.

Термінологічне планування

як складова частина мовного планування            65

1.         Поняття «мова без статусу» 66

2.         Поняття «мова зі статусом» 66

3.         Формування літературної мови нації         66

4.         Форми пристосування мови до певних потреб.. . 67

6

5.         Поняття «термінологічне планування»      67

6.         3 історії термінологічного планування       68

6.1.      Термінологічне планування

в розвинених країнах           68

6.2.      Термінологічне планування

в країнах третього світу        68

6.3.      Термінологічне планування в Україні        69

РОЗДІЛ 3.

Предмет та основні категорії

термінознавства        73

1.         Поняття «термінознавство» 74

2.         Проблема визначення поняття «термін»   74

3.         Поняття «дефініція»  75

4.         Поняття «терміноїд» 76

5.         Поняття «термінологізація» 77

6.         Поняття «детермінологізація»         78

7.         Вимоги до термінів   78

8.         Структура термінів (словотворчі типи термінів). .81

9.         Поняття «термінологія»        84

10.       Поняття «терміносистема»  85

РОЗДІЛ 4.

Створення нових термінів   90

1.         Проблема пошуку терміна

для позначення нового поняття     91

2.         Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови     91

3.         Побудова термінів шляхом запозичення

з інших мов    92

4.         Шляхи термінологічних запозичень

з інших мов    94

4.1.      Запозичення з класичних мов        96

4.2.      Запозичення з сучасних

європейських мов     96

5.         Інтернаціональне та національне

в термінотворчому процесі 98

РОЗДІЛ 5.

Особливості науково-технічного перекладу         101

1.         Поняття «переклад» і «перекладання»       102

2.         Форми та види перекладу/перекладання  103

3.         Науково-технічне перекладання     105

4.         Науково-технічний переклад          106

5.         Лексичні труднощі перекладання   107

 

5.1.      Перекладання вузькогалузевих термінів ... 108

5.2.      Перекладання загальновживаних

та загальнонаукових слів     109

5.3.      Термінологічні паралелі       113

5.4.      Типові труднощі російсько-українського перекладання науково-технічних термінів.. 118

РОЗДІЛ 6.

Термінологічні словники української мови           122

1.         Поняття «лексикографія» та «термінографія»... 122

2.         Особливості термінологічних словників   123

2.1.      Джерела лексики

до термінологічних словників         123

2.2.      Структура словникової статті         123

2.3.      Вимоги до визначення поняття у словнику 125

3.         Класифікація термінологічних словників

за призначенням       126

4.         Інші класифікації термінологічних словників. .. 129

5.         Українська термінографія     129

РОЗДІЛ 7.

Комп'ютерне перекладання            135

1.         Виникнення і розвиток

комп'ютерного перекладання         136

2.         Засоби комп'ютеризації процесу перекладання.. 137

2.1.      Автоматичні системи

комп'ютерного перекладання         137

2.2.      Автоматизовані системи

комп'ютерного перекладання         138

2.3.      Термінологічні банки даних            138

3.         Практичні цілі процесу перекладання науково-технічної інформації     139

4.         Сучасні комерційні системи

комп'ютерного перекладання         140

4.1.      Закордонні комерційні системи комп'ютерно-го перекладання 140

4.2.      Українські комерційні системи комп'ютерного перекладання    142

ДОДАТОК 1.

Російсько-український науково-технічний словник        148

ДОДАТОК 2.

Значення основних елементів словобудування

(терміноелементів)   254

ВИКОРИСТАНА

ЛІТЕРАТУРА               264

РЕКОМЕНДОВАНА

ЛІТЕРАТУРА               269

ПРЕДМЕТНИЙ

ПОКАЖЧИК    270