Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. ДСТУ (державний стандарт України) : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

7. ДСТУ (державний стандарт України)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Абревіатуру ДСТУ можна розшифрувати такими слова-ми — державний стандарт України. Відзначимо, що зараз (з 1.07.2003 р.) ці стандарти називають «національними».

В Україні діє два основоположні стандарти:

—        ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Прави-ла побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

—        ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила роз-робляння стандартів на терміни та визначення понять.

У стандартах закріплено систему вимог до стилю ук-раїнських нормативних документів. Дотримування цих ви-мог має полегшити сприймання й розуміння науково-технічних текстів, упорядкувати процес утворювання й удо-сконалювання української науково-технічної термінології.

Є два головні правила, записаних у стандартах:

-          усі мовні засоби треба вживати відповідно до їхньої головної (прямої) призначеності;

-          за наявності двох рівнозначних слів — іншомовного по-ходження й українського, треба вживати українське [33, 75].

Перше правило ґрунтується на прямому призначенні де-яких мовних засобів:

-          діеслова недоконаного виду й утворені від них від-дієслівні іменники на -ння (-ття) позначають дію (процес) (вимикати — вимикання);

-          діеслова доконаного виду й утворені від них віддієс-лівні іменники на -ння (-ття) — подію (вймкнути — вймк-нення);

зворотні діеслова на -ся неперехідну дію (свгтло вимикаеться);

безособова форма діеслова на -но, -то дію в без-особових реченнях (свгтло вймкнено);

віддіеслівні іменники із суфіксами (крім на -ння, -ття, що позначають дії чи події), без суфіксів і на -ован-ня      предмети, стани, наслідки дій чи подій (вимикач);

діеприкметники (пасивні) стан об'екта дії (ви-микнйй, вймкнений, вимйканий);

діеприслівники стан суб'екта дії (вймкнув, ви-микаючи);

віддіеслівні   прикметники   дійові   властивості

суб'ектів і об'ектів дії (вймкнутий, вимикальний).

Першому правилу підпорядкована ціла низка інших правил: