ПРИКЛАД: «Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбиши-


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

на-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. — 2-е вид., доп. і випр. — К: Довіра, 2002. —169 с.

У посібнику вміщено практичний матеріал із складних ви-падків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів,

утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дгзнаються про значення й правильне вживання деяких слгв, скористаються росгйсько-українським словничком поши-ренихмовних зворотгв. Призначений для широкого кола чи-тачгв [26].

Обсяг анотацгї.

Обсяг анотації — не більше 500 друкованих знаків (лі-тер, розділових знаків, пропусків між словами і речен-нями).