Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Труднощі, що виникаюгпь у процесі аудіювання. : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

2. Труднощі, що виникаюгпь у процесі аудіювання.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Успішність процесу аудіювання залежить від низки чин-ників.

По-перше, від самого слухача (рівня розвитку слуху, пам'яті, уваги, інтелекту тощо), тобто його індивідуально-психологічних особливостей.

По-друге, від мовних особливостей аудіотексту та його відповідності мовленнєвому досвіду і знанням студентів.

По-третє, від умов сприймання аудіотексту.

Відомо, що успішність аудіювання залежить від потреби студентів пізнавати щось нове, від їхньої зацікавленості темою повідомлення. Під цікавим текстом розуміють текст захоплювального змісту, що буде спонукати слухача мобі-лізовувати увагу та пам'ять.

Успіх аудіювання залежить також від ступеня мовних труднощів тексту. Основними труднощами аудіювання є фонетичні. Вони пов'язані з інтонацією, логічним наголо-сом і темпом мовлення.

Лексичні труднощі виникають при вживанні фразеоло-гічних зворотів та слів у переносному значенні. Важко та-кож сприймати пароніми (звучання яких може відрізняти-ся лише одним звуком).

Особливо складним для сприймання є діалогічне мов-лення.

Ускладнює процес розуміння почутого й недостат-нє знання предмета мовлення, тому доцільно підбирати

аудіотексти, в яких градуйовано подаються елементи но-визни.

Додаткові труднощі також створює відсутність позамов-них способів спілкування (міміка, жести тощо). Треба за-значити, що у процесі безпосереднього спілкування такі способи значно полегшують процес аудіювання.