Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Л.А. Васенко

В.В. Дубічинський

О.М. Кримець

ФАХОВА

УКРАЇНСЬКА

МОВА

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 81(4Укр)я7

В19 УДК 811.161.2(075)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-8 від 10.01.2007 р.)

Рецензенти:

Калашник В. С. — доктор філологічних наук, професор; Лозанський В. Р. — доктор технічних наук, професор; Тарлєва А. В. — кандидат філологічних наук, доцент

Науковий редактор видавничого проекту: С. М. Смоленський

Видання підготовлене за участю фірми «Лада».

Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. В19 Фахова українська мова:. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літе-ратури, 2008. – 272 с.

ISBN 978-966-364-639-8

Навчальний посібник повністю відповідає вимогам програми курсу «Українсь-ка мова за професійним спрямуванням», що затверджено Міністерством освіти і науки України.

У посібнику надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів. Він також містить російсько-ук-раїнський науково-технічний словник, перелік найуживаніших слів та стандартних зворотів наукового стилю сучасної української мови, список скорочень науково--технічних термінів та інші довідкові матеріали.

Для студентів фізикоматематичних і технічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів усіх форм навчання. Буде корисним усім, хто вивчає фахову украї-нську мову або користується нею.

ISBN 978-966-364-639-8     © Васенко Л.А., Дубічинський В.В.,

Кримець О.М., 2008 © Центр учбової літератури, 2008