Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.  Узагальнення, підсумок, виснов- : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

8.  Узагальнення, підсумок, виснов-


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

ки

 

Аналіз ... дозволяє зробити такі виснов-

ки...

Аналізуючи матеріали, можна дійти ви-

сновку, що...

Аналізуючи  помилки,  приходимо  до

висновку, що...

Насамкінець   хотілося   б   зазначити,

що...

Шдводячи   підсумки,   маємо   надію,

що...

Шдводячи підсумок (проведеного до-

слідження), слід зазначити, що...

Шдсумком до сказаного є...

 

 

 

Шдсумовуючи ^ результати здійсненого дослідження, аналіз, наведений матеріал, сказане,

 

зазначимо, підкреслимо, можна зазна-I чити, можна підкреслити, слід зауважи-ти, слід особливо підкреслити,  .

 

>що ...

 

Шдсумовуючи викладені точки зору,

ми...

Розглянувши наведений матеріал, мож-

на зробити такі висновки...

Узагальнюючи сказане, слід зауважити,

що...

Закінчення таблиці 2

 

Змістовні        Лексичні засоби

елементи        (стандартні звороти)

9. Логічна послі-       Спочатку...

довність під час         Перш за все слід зауважити, що...

викладення    ін-       Разом з тим...

формації         Завдяки тому, що...

            Виходячи з розуміння...

            Таким чином,...

            Незважаючи на те, що...

            Однак...

            У зв'язку 3...

            По-перше, ... ; по-друге, ...

            Далі...

            Другий аспект...

            Поряд із...

            Беручи до уваги...

            Унаслідок процесу...

            Через те, що...

            Насамперед,...

            Тому...

            Також...

            Говорячи про...

            Проте, незважаючи на...

            Тепер розглянемо...

            Для того, щоб...

            Одним із...

            Через відсутність...

            Переходячи до теми...

            Торкаючись питання про...

            Щоправда,...

            Навпаки,...

            До речі,...

            Попри те, що...

            Виходячи 3...

            Щодо питання...

            Отже,...

            Крім того,...

            У свою чергу...

            Взагалі,...

            На закінчення...

*   Приклади наведені зі статей Вісника «Проблеми україн-ської термінології» [6].