Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

 

Автореферат  с. 41

Анотація        с.41

Асиміляція

-          повна  с. 93

-          часткова         с. 93

Види

-          конспектів      с. 31-32

-планів           с.30-31

-          рефератів        с. 34

Відомість документів

до дипломного проекту       с.46

Вилучення     с. 111

Вимоги

-          до науково-технічного перекладу   с. 106-107

-          до складання

рефератів        с. 34-35

-          до термінів     с. 78-81

Генералізація с. 112-113

Детермінологізація    с. 78

Дефініція        с. 75

Додавання     с. 111

ДСТУ (державний

стандарт України)     с. 48-52

Загальні ознаки

наукового стилю       с. 13

Загальнонаукова

лексика           с. 109-110

Заміна             с. 112

-          контекстуальна

заміна с. 112-113

Запозичення

-непряме        с.94

-повне            с.92-93

-          пряме  с. 94

-          часткове         с. 93

270

Звороти

-          для викладу змісту реферату, статті .. с. 16-22

-          для загальної характе-ристики тексту        с. 14-15

Інтернаціоналізм       с. 99

Калькування

-          повне  с. 93

-          часткове         с. 93

Класичні мови          с. 96

Комп'ютерні словники

-генеральні    с. 141

-          користувача   с. 142

-          спеціалізовані            с. 141

Конспект       с.31

Конкретизація           с. 112

Культурно-історичний ареал . .с.95

Курсовий та бакалаврський

проект            с. 45

Лабораторна робота с. 42-43

Лексикографія           с. 122

-          науково-технічна      с. 123

Лексичні

трансформації            с. 111-113

Мова

-          без статусу     с. 66

-          продуцент      с. 96

-реципіент     с.96

Мовна

-          адаптація        с. 67

-          інтерференція            с. 94

Мовне планування   с. 67

Мовні засоби

наукового стилю       сЛЗ

Номенклатура           с. 76

 

Переклад        с. 106

-          антонімічний с. 113

Перекладання            с. 102-103

-          науково-технічне      с. 105

Підстилі науково-технічного

стилю с. 14

План   с.ЗО

Планування

-          корпусу мови с. 67

-          статусу мови  с. 67

-          термінологічне          с. 67-68

Пояснювальна записка до

дипломного проекту            с. 46-48

Побудова термінів

-          шляхом запозичення

з інших мов    с.92-99

-          шляхом зміни значення.. с.91

-          шляхом зміни структури с.92

Поняття          с. 75

Правила скороченого

запису с.32-33

Професійні просторіччя. с. 76-77

Професіоналізми       с. 76

Пуризм           с.99

Реферат          с.34

Системи комп'ютерного перекла-дання

-          автоматизовані .. с. 138-139

-          автоматичні   с. 138

Стаття            с.42

Статуси мови            с. 66

Стиль с. 13

-          науковий        с. 13

 

Стилістичні норми

наукового стилю       с. 13-14

Структура

-          анотації          с.41-42

-          дипломного проекту . с. 45-48

-          термінів          с. 81-82

Тези    с.31

Термін            с. 74-75

Терміноелемент        с. 81-82

-          продуктивний           с. 93-94

Термінознавство       с. 74

Терміноїд       с. 76

Термінологізація        с. 77-78

Термінологія с. 84-85

Термінологічна

-          модернізація  с. 68

-          стандартизація          с. 68

Термінологічні банки данихс. 139

Термінологічні паралелі

-неповні         с. 114-115

-повні с. 114

-хибні с. 115-116

Термінологічні словники

-          ідеографічні    с. 124-125

-          інформаційні              с. 127

-          класифікатори           с. 127

-          регламентувальні.. с. 126-127

-          рубрикатори  с. 128

-          систематизовані.. с. 127-128 -узусу (рееструвальні) .. с. 126

-          частотні          с. 128-129

Терміносистема        с. 85-87

Транстермінологізація          с.91

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ВАСЕНКО Людмила Анатоліївна

ДУБІЧИНСЬКИЙ Володимир Володимирович

КРИМЕЦЬ Оксана Михайлівна

ФАХОВА

УКРАЇНСЬКА

МОВА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 10.01.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006