Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.12. Евакуація людей з приміщень при пожежах : охорона праці : Бібліотека для студентів

5.12. Евакуація людей з приміщень при пожежах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Евакуація — це одночасне переміщення значної кількості людей в одному напрямку під час виникнення пожежі у приміщенні, а також при аваріях. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій примі-щень залежить збереження життя людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди мо-жуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи спо-руди взагалі. Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуації не перевищує часу настання критичної фази розвитку пожежі (критичних температур, концентрацій кисню, диму та ін.).

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні верти-кальні огороджувальні конструкції без будь-яких виступів, що звужують виходи по ширині; природне освітлення або штучне, що працює від зви-чайної електромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має становити не менше 1 м, а висота — 2 м. Двері на шляхах евакуації пови-нні відчинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.

— 247 —

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Евакуаційних виходів з приміщення або споруди має бути, як прави-ло, не менше двох. Допускається наявність одного евакуаційного виходу з приміщень, якщо відстань від найбільш віддаленого робочого місця до цього виходу не перевищує 25 м, а кількість працюючих — не більше 5 осіб у приміщеннях з виробництвами категорій А, Б; 25 осіб — у приміщеннях з виробництвом категорії В; 50 осіб — у приміщеннях з виробництвами категорій Г та Д.

He допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщен-ня категорій А і Б, а також через виробничі приміщення в будівлях підви-щених ступенів вогнестійкості.

На видних місцях приміщень (у коридорах та проходах, біля вихо-дів з приміщень на стіні) має знаходитись чіткий, зрозумілий план ева-куації.

Евакуаційні виходи повинні бути: з приміщень, розташованих у під-вальних і цокольних поверхах, через сходову площадку за умови відсут-ності на шляху евакуації складів горючих матеріалів; з приміщень першо-го поверху — безпосередньо через коридор, вестибюль до сходової клітки; з приміщень будь-якого поверху, крім першого, — до коридору, що веде до сходової клітки.

Для забезпечення ефективної евакуації людей при пожежі необхідно своєчасно проводити інструктажі й мати інструкції щодо дій у разі еваку-ації, проводити тренування з евакуації людей з будинку і приміщень не рідше двох разів на рік.

За нормами, необхідний час евакуації з будинку складає: для кате-горій пожежонебезпечності виробництва А, Б, Е 0,5-1,75 хв.; категорії В — 1,75-3 хв.; категорії Г і Д — не нормується.