Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Ферментні препарати : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Ферментні препарати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Висока ефективність птахівництва та свинарства грунтуєть-ся на високопродуктивних породах, збалансованих високопожив-них комбікормах та відповідних умовах утримування тварин. Останнім часом все більшого значення набуває тенденція підви-щення ефективності поживного потенціалу комбікорму з метою здешевлення цього фактора виробництва тваринницької продук-ції. Роль проміжної ланки між тваринами та поживним потенціа-лом кормів беруть на себе ферменти. Ще декілька років тому пи-тання про застосування екзогенних ферментних препаратів у складі комбікормів було суперечливим. Але краще розуміння дії промислових ферментів, а також успішніше розроблені фермент-ні препарати змінили ситуацію. Нині ферменти широко застосо-вуються в багатьох країнах світу з метою поліпшення якості кор-мів, які виготовляють на основі зерна ячменю, пшениці, суміші пшениці та ячменю, а також інших зернових культур. Найширше ферментні препарати застосовують у Великій Британії, де 90 % комбікормів для бройлерів та більше ніж 70 % комбікормів для молодняка свиней збагачують ферментними препаратами. Найбі-льших успіхів у застосуванні кормових ферментних препаратів досягли Іспанія, Швеція, Норвегія та Фінляндія. Більшість інших країн швидкими темпами наздоганяють країн-лідерів щодо засто-сування кормових ферментних препаратів.

Ферменти - це білкові каталізатори, які контролюють у жи-вому організмі всі хімічні реакції, в тому числі й процеси трав-лення, вступаючи на певний час у контакт із субстратом, ство-рюють нестійку сполуку фермент-субстрат. Нестійка сполука ро-зпадається на продукти реакції та вільний фермент.

У травному каналі тварин і птиці містяться спеціалізовані гід-ролітичні ферменти, які розщеплюють різні поживні речовини -крохмаль, цукри, жири та білки, але майже відсутні ферменти, які здатні перетравлювати клітковину та інші складні вуглеводи. Між тим, клітковина створює стінки рослинних клітин, які не по-вністю руйнуються при здрібненні кормових засобів.

Білки та вуглеводи, які знаходяться всередині цілих клітин-них оболонок, недоступні для ферментів тварин. Якщо ж до ком-бікорму додати ферменти, які гідролізують клітковину, TO вони починають працювати в кишках разом з ферментами тварин, від-кривають доступ до цінних поживних речовин, які в гіршому ви-падку були б втраченими для організму. Окрім цього, зерно зла-ків - пшениці, ячменю, вівса, жита - містить велику кількість ро-зчинної клітковини, яка являє собою антипоживний фактор. Роз-чинна клітковина утворює в кишках гель із високою густиною, в результаті чого знижується активність власних ферментів органі-зму, ускладнюються процеси всмоктування, зростає небезпека розвитку хвороботворних мікробів. Цим негативним явищам мо-жна запобігти, додавши кормові ферменти, які руйнують розчин-ну клітковину, понижуючи таким чином густину вмісту кишок. Слід також врахувати, що при ранніх стадіях розвитку та при стресах нормальна секреція травних ферментів пригнічується. Дефіциту ферментної активності можна запобігти, додавши кор-мові ферменти. Таким чином, основна біологічна дія к