Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вітаміни : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Вітаміни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вітамінами (від лат. Vita - життя) називають складні низь-комолекулярні органічні сполуки - біорегулятори, які необхідні для нормальної життєдіяльності організму тварини в дуже малій кількості. Вони прискорюють ріст і розвиток, підвищують проду-ктивність, загальний тонус тварин, активізують діяльність ряду фізіологічних систем. Вітаміни не синтезуються в організмі тва-рин або синтезуються недостатньо. Ендогенний синтез деяких з вітамінів здійснюється за рахунок мікрофлори тонкої кишки, проте їхня кількість недостатня для задоволення потреб тварин.

Серед дослідів, що проклали шлях до відкриття вітамінів, особливо виділяються праці петербурзького лікаря М.І. Луніна, який у 1880 р. експериментально довів, що, крім білків, вуглево-дів, жирів, солей та води, для нормального росту, розвитку та са-мого життя тварини необхідні особливі речовини невідомої при-роди, які входили до складу природних продуктів харчування.

Пізніше, в 1912 p., польський біохімік К. Функ назвав ці речови-ни вітамінами.

При правильному застосуванні вітамінів з урахуванням умов, які забезпечують підвищення їхньої ефективної дії (ступінь актив-ності, дози залежно від віку та виду тварини, балансування раціонів за вітамінами та ін.), можна добитися прискорення росту молодняка великої рогатої худоби та свиней при їх вирощуванні та відгодівлі, підвищення несучості птиці та молочної продуктивності корів. Не-стача або надлишок вітамінів у раціоні негативно позначаються на стані тварин та проявляються в погіршенні апетиту, слабкості, ви-снаженні та зниженні їх продуктивності. При нестачі вітамінів в ор-ганізмі у тварин порушується обмін речовин та відтворювальні фун-кції, погіршується якість молока, м'яса, яєць; тварини хворіють (на авітаміноз, рахіт та ін.). Тому важливо, щоб раціони тварин були збалансовані за вітамінним складом згідно з їхнім віком, продуктив-ністю та фізіологічним станом.

Слід враховувати, що в зимовий період потреба тварин у ві-тамінах вища, ніж у літній (при утриманні на пасовищі або в разі годування вдосталь зеленими кормами). При промислових мето-дах ведення тваринництва особливо велике значення має застосу-вання комбікормів, збагачених вітамінами. Застосування таких комбікормів повністю задовольняє потреби тварин у вітамінах, які впродовж року знаходяться в закритих приміщеннях в умовах штучного мікроклімату.

Класифікація вітамінів грунтується на їх розчинності в жи-рах або воді. До групи жиророзчинних відносять вітаміни A, D, Е, К, а до розчинних у воді - вітаміни групи В (Вь В2, В3, В4, В5, Вб, Ві2 та ін.) та С, які в незначній мірі резервуються в організмі. За-раз відомо понад 30 вітамінів, але тільки 14 з них виробляються промисловістю та застосовуються для збагачення кормів. Одними з найбільших виробників вітамінів у світі є такі компанії, як Hoffman-La-Roche (Швейцарія), Adisseo (колишня компанія Rhone-Poulenc, Франція) та BASF (Німеччина) та ін. Співвідно-шення обсягів виробництва різних вітамінів у світі показано на діаграмі (рис.2.1).

Ретиноли (вітамін А) називають вітамінами росту, оскільки їх нестача призводить до зупинки росту тварин. Ретиноли поліп-шують обмін речовин, підвищують стійкість до інфекційних хво-роб, є регуляторами залоз внутрішнь