Розділ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕМІКСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Введення до складу комбікормової продукції та рівномірно-го розподілення в ній біологічно активних речовин у надмірно малих кількостях зумовлює необхідність створення попередніх сумішей. Шляхом поетапного дозування і змішування мікроком-понентів з наповнювачами можна забезпечити високу рівномір-ність розподілення біологічно активних речовин у складі кормо-вих сумішей та комбікормів.

Премікс у перекладі з латинської означає попередня суміш (ргае - вперед, попередньо і misceo - змішую). Нинірозрізняють такі попередні суміші: пре-премікси, премікси, білково-вітамінні добавки та білково-мінерально-вітамінні добавки. Пре-преміксами називають попередні суміші, які вводять до складу комбікормів у кількості до 0,5 %. Преміксами прийнято називати попередні суміші, які вводять до складу комбікормів у кількості 0,5 % - 5 %. Попередні суміші, які вводять до складу комбікормів у кількості 5-30 %, називають концентратами або, як було прийнято раніше, - білково-вітамінними, або білково-вітамінно-мінеральними добавками (БВД або БВМД).

На сучасному ринку кормової сировини представлені прак-тично всі форми попередніх сумішей біологічно активних речо-вин. Так, відома фірма Adisseo (колишня Rhone-Poulenc Animal Nutrition, Франція) для сільськогосподарської птиці та свиней ви-робляє мінеральні премікси, введення яких до складу комбікор-мів передбачене в кількості 600-960 г у розрахунку на 1 т комбі-корму (тобто до 0,1 %) та вітамінні пре-премікси під торговою маркою Мікровіт Бленд , введення яких до складу комбікормів передбачене в кількості 0,02 %, а саме - 200 г у розрахунку на 1 т комбікорму (табл. 1.1). 3 1999 р. українське підприємство ЗАТ «ДОІРЕА» (Інститут хімічних реактивів, м. Дніпропетровськ) у рамках співробітництва з фірмою Rhone-Poulenc Animal Nutrition налагодило випуск аналогів сумішей мікроелементів 8115/ S та 8113/ S (табл. 1.2).

He менш відома фірма Hoffman La Roche (Швейцарія) виро-бляє вітамінно-мінеральні премікси, а також вітамінно-мінерально-амінокислотні премікси для всіх видів сільськогоспо-

дарських тварин та птиці під торговою маркою ROVIMIX, вве-дення яких до складу комбікормів передбачене в кількості 500-6000 г у розрахунку на 1 т комбікорму (0,05-0,6 %), а також віта-мінні пре-премікси, введення яких до складу комбікормів перед-бачене в кількості від 100 до 200 г у розрахунку на 1 тонну ком-бікорму (0,01-0,1 %). Склад преміксів ROVIMIX наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.1 Вміст вітамінів (у розрахунку на 1 кг комбікорму) при введенні вітамінних сумішей Мікровіт Бленд ™ виробництва фірми Adisseo (Франція)