Питання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Які основні чинники під час виробництва преміксів небезпечні?

2.         Які причини виникнення осередків загоряння та вибухів на за-

водах з виробництва преміксів?

3.         Які поломки технологічного та транспортного обладнання

можуть призвести до загоряння?

4.         Який характер розвитку пилового вибуху?

5.         Міри профілактики пилових вибухів на заводах з виробництва

преміксів.

6.         Яке призначення вибухорозрядників?

7.         Який порядок огляду та очищення бункерів та силосів?

8.         Яких заходів безпеки слід застосовувати під час роботи з біо-

логічно активними речовинами?

9.         Які засоби індивідуального захисту необхідно використовува-

ти під час роботи з біологічно активними речовинами та преміксами?

10.       Яких заходів безпеки необхідно вживати під час обслугову-

вання технологічного обладнання?