Питання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Яке призначення технохімічного контролю у процесі виробни-

цтва преміксів?

2.         Якароль виробничого персоналу в забезпеченні високоїякості

преміксів, що виготовляються?

3.         Які головні завдання виробничо-технологічноїлабораторії?

4.         Які основні функціївиробничо-технологічноїлабораторії?

5.         Які особливості контролю, прийому, розміщення ізберігання

сировини для виробнщтва преміксів?

6.         Які особливості контролю технологічних процесів виробнщт-

ва преміксів?

7.         За якими показниками характеризують якість преміксів, кот-

рі виготовляються?

8.         За якими хімічними показниками характеризують якість пре-

міксів, котрі виготовляються?

9.         Що таке кут ковзання сипучого матеріалу?

10.       Що таке кут природного відкосу сипучого матеріалу?

11.       Що таке насипна (об'ємна) маса сипучого матеріалу?

12.       Що таке істинна щільність сипучого матеріалу?

13.       Що характеризують стисливість і когезивність сипучихма-

теріалів?

14.       Які існують методи аналізу вмісту вітамініву складі преміксів?

15.       Які існують методи аналізу вмісту мікроелементів у складі

преміксів?