Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ8.ТЕХНОХІМІЧНИЙ   КОНТРОЛЬ <span lang=UK>ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІКСІВ : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Розділ8.ТЕХНОХІМІЧНИЙ   КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІКСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Технохімічний контроль повинен забезпечувати виробницт-во тільки високоякісних преміксів відповідно до рецептур, що ві-дповідають діючим стандартам, технічним умовам, паспортам порід, гібридів і кросів сільськогосподарських тварин і птиці, a також запитам споживачів.

Технохімічний контроль виробництва преміксів здійснюєть-ся співробітниками виробничо-технологічної лабораторії і вироб-ничим персоналом підприємства. Якість сировини і преміксів ви-значають у виробничо-технологічних лабораторіях підприємств, Державному центрі якості та експертизи зерна і продуктів його переробки та його регіональних відділеннях, а також у Львівсь-кому контрольному інституті ветеринарних препаратів і кормо-вих добавок.

Львівський контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, Державний центр якості та експертизи зерна і продуктів його переробки, зональні (регіональні) державні ви-пробувальні лабораторії сільськогосподарської сировини і харчо-вої продукції контролюють якість сировини і преміксів за мікото-ксикологічними, бактеріологічними, хіміко-токсикологічними показниками, визначають вміст біологічно активних речовин і виконують роботи з визначення якості відповідно до вимог нор-мативно-технічної документації.

Виробничо-технологічна лабораторія (ВТЛ) підприємства здійснює контроль в основному за технічними і хімічними показ-никами, а також контролює виконання вимог «Ветеринарно-санітарних правил на комбікормових підприємствах» і закону України «Про ветеринарну медицину».

Виробничий персонал (технологи, майстри, робітники) кон-тролюють правильність розміщення, зберігання і подачі сировини у виробництво, дотримання правил ведення технологічного про-цесу або технологічного регламенту, розміщення і відпуску гото-вих преміксів, а також санітарний стан виробничих ділянок.

Організація технохімічного контролю виробництва преміксів

Головні завдання ВТЛ:

1)         недопущення випуску продукції, показники якості якої не від-повідають діючій нормативно-технічній документації, обумов-леної діючими ГОСТами, ТУ, а також затвердженими ДСТУ і ТУУ;

2)         зміцнення виробничої технологічної дисципліни;

3)         підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції, яка випускається.

Основними функціями ВТЛ є забезпечення:

-          вхідного контролю сировини, що надходить на підприємство, на відповідність її вимогам якості, установленим нормативно-технічною документацією і контролю за розміщенням і збері-ганням;

-          контролю готової продукції;

-          вибіркового контролю за дотриманням технологічного режиму у виробництві;

-          контролю за дотриманням рецептури при виробництві премік-сів і за дотриманням норм виходу продукції;

-          оформлення документів, що засвідчують від