Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Макаринська А.В., 2007 © Центр учбової літератури, 2007 Biд авторів : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Макаринська А.В., 2007 © Центр учбової літератури, 2007 Biд авторів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Застосування сучасних технологій годівлі сільськогосподар-ських тварин, птиці і риби неможливе без високоякісних комбі-кормів і одного з найважливіших компонентів - преміксів. Ринок комбікормової сировини перенасичений преміксами, вітамінними та мінеральними блендами, кормовими препаратами ферментів та іншими кормовими добавками закордонного виробництва. Проте Україна має достатній досвід виробництва преміксів у минулому і сучасний досвід виробництва преміксів нового покоління таки-ми провідними вітчизняними виробниками, як Калитянський ек-спериментальний завод комбікормів і преміксів, науково-виробнича компанія «Ефект Плюс», компанія «Симикстрейд», група науково-виробничих компаній «Комбіко-Силувіт» та ін.

Цей підручник присвячений узагальненню вітчизняного і закордонного досвіду виробництва преміксів. Сподіваємося, що він буде корисним для викладачів, студентів, аспірантів, вироб-ників преміксів, спеціалістів комбікормових заводів і цехів, спо-живачів преміксів і комбікормової продукції.

Написання цього підручника було б неможливим без допо-моги і консультацій фахівців Одеської національної академії хар-чових технологій, зернопереробних і комбікормових підпри-ємств, сучасних птахофабрик і комплексів по відгодівлі свиней. Виражаємо особливу вдячність професорам Одеської національ-ної академії харчових технологій Капрельянцу Л.В., Левицькому А.П. і Мерко І.Т., доцентам Кочетовій А.О. і Чайці І.К., професо-ру Національного аграрного університету Гуменюк Г.Д., профе-сору Одеського державного аграрного університету Карунському О.И., провідним спеціалістам комбікормової галузі, агропромис-лових компаній і фірм канд.техн.наук Гулавському В.Т., Барано-ву І.Г., Кістолу І.В. і Кошель Т.М. Виражаємо вдячність Всеро-сійському науково-дослідному інституту комбікормової промис-ловості (Росія), фірмам Бюлер АГ (Швейцарія), Адісео (Франція), Дегусса (Німеччина), Біохем ГмбХ (Німеччина), Калитянському експериментальному заводу комбікормів і преміксів (Україна) і групі науково-виробничих компаній «Комбіко-Силувіт» за на-дання матеріалів для написання підручника, а також студенту Одеської національної академії харчових технологій Єгорову В.Б. за допомогу в технічному оформленні.

Колектив авторів