Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Глава 7. ЗООТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ <span lang=UK>ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕМІКСІВ ТА ОКРЕМИХ ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Глава 7. ЗООТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕМІКСІВ ТА ОКРЕМИХ ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Збалансованість комбікормів за енергетичними показника-ми, поживними та біологічно активними речовинами є основою успішного розвитку тваринництва, птахівництва та рибництва. Незважаючи на це, окремі керівники сільськогосподарських під-приємств, фермерських господарств вважають за доцільне зни-жувати витрати на кормову складову у собівартості продукції за рахунок економії на введенні біологічно активних речовин. Орга-нізм, особливо дорослих, тварини, птиці здатний деякий час ком-пенсувати нестачу біологічно активних речовин корму. Проте вже через декілька тижнів можна спостерігати зменшення проду-ктивності тварин і птиці, а в багатьох випадках - виникнення специфічних у цьому випадку хвороб, які виключають можли-вість подальшого ефективного використання поголів'я. Що най-більше нестача біологічно активних речовин у раціоні тварин і птиці позначається на молодняку, високопродуктивних породах і кросах тварин і птиці, а також на племінному поголів'ї.

Нижче наведені результати зоотехнічних випробувань, які підтверджують високу ефективність використання преміксів для збагачення раціонів біологічно активними речовинами.

Наприклад, наприкінці 90-х років XX ст. на базі сільського-сподарського господарства Аджанка (Кіровоградська обл.) було проведено дослід з визначення зоотехнічної ефективності кормо-вих сумішей для бичків великої рогатої худоби. Для проведення досліду було відібрано три групи бичків червоної степової поро-ди віком по 10 місяців, по 15 тварин у кожній групі. Кормові су-міші були виготовлені на комбікормовому заводі Кіровоградсь-кого комбінату хлібопродуктів №2. Перша контрольна група би-чків отримувала кормову суміш, виготовлену за рецептурою, ро-зробленою ВНДІ фізіології, біохімії та годівлі сільськогосподар-ських тварин: солома пшенична 53,5 %, ячмінь 40,9, борошно трав'яне 4,0, крейда кормова 0,33, сіль кухонна кормова 0,27, премікс 1,0 %. Друга контрольна група бичків отримувала тради-ційно поширений добовий раціон, який складався з 22 кг кукуру-

дзяного силосу, 2,1 кг зерносуміші, 0,5 кг люцернового сіна та 0,4 кг трав'яного борошна. Дослідна група бичків отримувала кор-мову суміш, виготовлену за рецептом, розробленим кафедрою технології комбікормів Одеської національної академії харчових технологій: зерновідходи I і II категорій - 32,7, подрібнені стри-жні качанів кукурудзи 14,6, побічні продукти 26,0, аспіраційні ві-дноси елеватора 0,29, аспіраційні відноси комбікормового заводу 4,0, відходи після оброблення м'якої тари 0,31 лузга ячмінна 9,8, лузга вівсяна 9,8, крейда кормова 1,0, сіль кухонна кормова 0,5, премікс 1,0. Обидві кормові суміші і добовий раціон бичків за-безпечували одну й ту саму кількість поживних речовин за виня-тком біологічно активних речовин. Премікс згодовувався лише в складі кормових сумішей. Дослід тривав протягом двох місяців. Результати досліду наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 Резуль