Питання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Які особливості технології виробництва преміксів у спеціалі-

зованих цехах?

2.         Яке призначення технологічної лінії підготовки середніх ком-

понентів?

3.         Яке призначення технологічної лінії підготовки і введення хо-

лін-хлориду?

4.         Яке призначення технологічної лінії підготовки попередньої суміші мікрокомпонентів?

5.         Які особливості технології виробництва преміксів на Засільсь-

кому комбінаті хлібопродуктів?

6.         Які особливості технології виробнщтва преміксів, розробленої

фірмою Джі-ей-Джі?

7.         Які особливості технології виробництва преміксів у спеціалі-

зованому   цеху  Калитянського   експериментального   заводу комбікормів і преміксів?

8.         Які особливості технології виробництва преміксів у спеціалі-

зованому цеху Немішаєвского заводу біохімічних препаратів?

9.         Які особливості технології виробнщтва преміксів, розробленої

фірмою Бюлер?

10.       Які особливості технології і виробнщтва преміксів, розроб-леноїфірмою Комбіко?

11.       Які шляхи удосконалення технології виробництва преміксів?