Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Суміш вітамінів і вуглекислих солей з наповнювачем : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Суміш вітамінів і вуглекислих солей з наповнювачем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

2> Рис. 5.6. (частииа 4). Схема техиологічиого процесу виробищтва преміксів иа

Немішаєвському біохімічиому заводі: 1 - багатокомпоиеитиі вагові дозатори; 2,3,6

змішувачі; 4 - вибійиий апарат; 5 - мішкозашивальиа машииа; 7 - сушарка

Головналінія дозування ізмішування

Суміш наповнювача з холін-хлоридом знаходиться в наддо-заторних бункерах 1D...4D. Після зважування порція наповнюва-ча надходить у змішувач 3. У цей же змішувач надходить порція сірчанокислих солей мікроелементів, зважена за допомогою бага-токомпонентного вагового дозатора, розташованого під наддоза-торними бункерами 8D...20D. Порція вітамінів і вуглекислих со-лей мікроелементів надходить в попередній змішувач 2 і після змішування протягом 7-8 хв надходить в основний змішувач 3. По завершенні процесу змішування готовий премікс надходить на лінію затарювання преміксу в мішки.

Розглянута технологія дає змогу виготовляти високоякісні премікси, хоча і характеризується складністю і високими витра-тами на обслуговування.

Технологія виробництва преміксів фірми Бюлер

Фахівці відомої фірми Бюлер розробили технологію вироб-ництва преміксів, яка припускає наявність таких технологічних ліній: підготовки наповнювача, підготовки і подачі вітамінів та амінокислот, підготовки і подачі попередніх сумішей солей мік-роелементів, лінії подачі жиру, головної лінії дозування і змішу-вання, лінії відпуску готової продукції (рис. 5.7).          л          \

                       

wy

Рис. 5.7. Иринципова схема технологічного процесу виробнщтва преміксів за технологією кощерну «Бюлер»

(Швейцарія): 7- сушарки; 2 - магиітиа колоика; 3,5,12 - молоткові дробарки; 4,11,18 - просіювачі; С

і - мішкорозтарювальиа шафа; 8 - коитейиер; 9,16- иастільиі ваги; 10, 17,19 - змішувачі; 15 - багатокомпоиеи-тний ваговий дозатор; 20 — ваги; 21 — мішкозашивальна машина Лінія підготовки наповнювача

На технологічній лінії підготовки наповнювача передбачене сушіння і подрібнення наповнювача до необхідних норм крупно-сті. Висушений і подрібнений наповнювач подають у розсійник 13 для контролю за крупністю. Крупну сходову фракцію направ-ляють на повторне подрібнення, а проходову фракцію використо-вують для приготування преміксу.

Лінія підготовки і подачі вітамінів та амінокислот

Цією технологією передбачене попереднє просівання кор-мових препаратів амінокислот і вітамінів, які входять до складу преміксів у макродозах. Крупну фракцію таких компонентів под-рібнюють у молотковій дробарці 5. Підготовлені компоненти на-правляють у наддозаторні бункери.

Лінія підготовки попередніх сумішей і подачі солей мікроелементів

Солі мікроелементів гігроскопічні, тому після розтарювання їх направляють в сушарку 7 для підсушування до заданої волого-сті. Сухі компоненти затарюють у герметичні контейнери, які на-правляють у виробництво в міру необхідності. В змішувач 10 по-дають наповнювач, далі солі таких мікроелементів, як марганець, залізо і цинк, а потім подають солі таких елементів, як йод, ко-бальт, мідь і селен, які зважують на настільних вагах 9. Здозовані компоненти змішують і направляють у просіювач 11 для виді-лення крупної фракції, яка потребує здрібнення.

Шдготовлену таким способом попередню суміш направляють у наддозаторні бункери головної лінії дозування і змішування.

Головналінія дозування ізмішування

У змішувач 17 надходять усі підготовлені компоненти і по-передні суміші. Після завершення процесу змішування премікс пневмотранспортом подають у просіювач 18 для контролю круп-ності частинок. Далі отриману порцію преміксу піддають повто-рному змішуванню, тому що під час пнемотранспортування і просіювання можливе її самосортування. Готовий премікс зата-рюють у мішки.

Технологія виробництва преміксів фірми "Комбіко"

При розробці технології виробництва преміксів фахівцями фірми “Комбіко” враховано цілий ряд обставин, які дозволяють підвищити якість преміксів та оптимізувати витрати на їхнє ви-робництво.

Принципова схема технологічного процесу виробництва преміксів за технологією фірми “Комбіко” наведена на рис. 5.8. До особливостей технології слід віднести використання комплек-сного наповнювача, порціонний принцип приготування премік-сів, роздільну підготовку вітамінів і солей мікроелементів. 1           К

м о S   'S         1=1

Оч      

            К         <а

о         

            м         Оч

ч         

            о          1=1

«          о          S         

к         

            &         е

'ч         к          и          к

о          о 'н      I           S

                        4          о

о                                  

ZnS04, FeS04, MnS04     "

1

Н^

\

 

шж

Приймання

\ЛЛЛ/

наповнювача

Жир   і~-\

J          Ч 17 Рис.5.8. Принципова схема технологічного процесу виробнщтва преміксів за технологією фірми «Комбіко»: 1 -магнітний сепаратор;

2,15 -молоткові дробарки; 3 - просіювач; 4,20 - багатокомпоиеитиі вагові дозатори; 5,10,12,13,14,16,21 -змішувачі; 6,7' — витратиий

бак для жиру; 8,17 - иасос-дозатор; 9-иастольиі ваги; 11 - ваговий дозатор; 18 - ваги; 22 - ваговибійиий апарат Лінія підготовки комплексних мінерально-органічнихнаповнювачів

У наддозаторні бункери цієї технологічної лінії подають по-дрібнені наповнювачі, які не проходили ситового контролю - ви-сівки пшеничні, шрот соняшниковий, крейду кормову, трикаль-ційфосфат, лузгу соняшникову, стрижні качанів кукурудзи. Склад комплексного наповнювача підбирають таким чином, щоб його основні фізичні властивості були максимально близькими до тих компонентів, 3 якими

має відбутися його змішування. Після дозування і змішу-вання компонентів комплексного наповнювача в змішувачі 5 за допомогою насоса-дозатора 8 подають 2 % кормового жиру за 2 хв до завершення циклу змішування.

Лінія підготовки попередньої суміші вітамінів

Такі вітамінні препарати, як А, Бз, Е, В2, В3, В5 і С дозують і змішують з наповнювачем у змішувачі 10, після чого отриману суміш подають у змішувач 13. Кормові препарати вітамінів Кз, Вс, Вь Вб і Н2 змішують з наповнювачем у два етапи, використо-вуючи на першій стадії тихохідний мікрозмішувач 12, а на другій стадії - змішувач 13. Порцію отриманої попередньої суміші віта-мінів з наповнювачем подають в основний змішувач 21 головної лінії дозування і змішування.

Лінія підготовки солей мікроелементів

Сірчанокислі солі марганцю, цинку і заліза піддають попе-редньому подрібненню (19) і після дозування направляють у змі-шувач 16, куди попередньо поміщають порцію наповнювача. Такі мінеральні компоненти, як солі кобальту, міді, селеніт натрію, йодистий калій, після дозування змішують з наповнювачем у мі-крозмішувачі 14, а потім подають у змішувач 16. Калій йодистий попередньо змішують вручну із стабілізатором (наприклад, стеа-ратом кальцію), щоб уникнути втрат йоду.

Підготовлену таким способом порцію попередньої суміші солей мікроелементів подають в основний змішувач 21 головної лінії дозування і змішування.

Головналінія дозування ізмішування

В основний змішувач головної лінії дозування і змішування подають порцію наповнювача, зважену ваговим дозатором 11, далі завантажують порції попередньої суміші солей мікроелемен-тів, вітамінів, потім сухий препарат холін-хлориду, метіонін і лі-зин. До завершення процесу змішування в змішувач подають жир кормовий, який дозують насосом- дозатором 17. Всі змішувачі виготовлені з нержавіючої сталі, мають зручні доступи для очи-щення.