Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Технологія виробництпва преміксів на Калитпянському експериментальному заводі комбікормів і преміксів : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Технологія виробництпва преміксів на Калитпянському експериментальному заводі комбікормів і преміксів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

У складі Калитянського експериментального заводу комбі-кормів і преміксів діє цех по виробництву преміксів. В основу його технологічної схеми покладена технологія італійської фірми Джі-ей-Джі (рис. 5.5). Аналіз схеми і ефективності роботи цеху показали, що позитивними особливостями цієї технології є: наяв-ність розвиненої високопродуктивної лінії підготовки наповню-вача; розподіл компонентів на три вагові групи, що створює умо-ви для забезпечення високої точності дозування; застосування прийомів попереднього змішування мікрокомпонентів з напов-нювачем, що сприяє досягненню максимальної однорідності пре-міксів і стабілізації преміксів антиоксидантами, що поліпшує їх якість і запобігає інактивації біологічно активних речовин. Вели-ка кількість наддозаторних бункерів додає схемі технологічного процесу гнучкість і дозволяє виготовляти премікси з численним набором компонентів.

До недоліків схеми можна віднести відсутність резервної лі-нії приготування попередніх сумішей важкосипких компонентів або компонентів, які вводять у малих кількостях, подрібнюючого та просіюючого обладнання на лініях мікро- і макрокомпонентів, підготовки солей мікроелементів, операції просівання висівок пшеничних з метою наступного здрібнення тільки крупної фрак-ції, використання наповнювачем здрібненого зерна. Крім того, спільне введення вітамінів і мінеральних речовин на лінії мікро-компонентів спричиняє інактивацію вітамінів.

Рис.5.5. Схема техиологічиого процесу виробищтва преміксіву цеху преміксів Калитяиського експеримеитальиого заводу комбікормів і пре-міксів: 1 - буикери для висівок; 2 - иаддробариі буикери; 3 - иаповиювач; 4 - макрокомпоиеити; 5 - мікрокомпоиеити; 6 - середиі компонен-ти; 7 - віброживильиик; 8 - сушарка; 9 - молоткова дробарка; 10- змішувач для жиру; 11 - ваги иа 1000 кг; 12 - ваги иа 100 кг; 13 - емуль-сифікатоп: 14-карусельнаустановка: 15-бакдляжит: 16 - змішувач на 1000кг: 17 -вагииа 30кг: 18 - вибійиий апарат

Технологія виробництпва преміксів на Немішаєвському заводі біохімічних препаратів

Цех преміксів у складі Немішаєвського заводу біохімічних препаратів також спроектований за технологією і з використан-ням обладнання фірми Джі-ей-джі (рис. 5.6). Схема технологіч-ного процесу має розгалужений характер, що підвищує рівень її функціональних можливостей. За наповнювач передбачене в ос-новному використання висівок пшеничних.

Приймання, розміщення і підготовка висівок пшеничних

Висівки надходять на завод у залізничних вагонах. Для їх-нього розвантаження застосовують три пневмосистеми (рис. 5.6, частина 1). При прийманні в потоці виділяються випадкові, сміт-тєві і металомагнітні домішки, для чого використовують просію-вачі 1 і магнітні сепаратори 2. Очищені висівки розміщують на зберігання в силоси 1R-12R. Кожен силос обладнаний системою контролю температури зберігаючих висівок. При перевищенні температури висівок понад 50 °С автоматично спрацьовує сигна-лізація і висівки з даного силоса перевантажуються у вільний си-лос. Висівки із силосів 1R-12R надходять у сушарки 3 і 4 для до-ведення до вологості 8 %. Для сушіння використовують сушарки типу АІ-ДОС, ТН-6 і італійську сушарку вертикального типу ES-1. Для сушіння висівок використовують повітря, яке нагрівається в парових калориферах при подачі пари з тиском 0,6-0,8 МПа. Сухі висівки з температурою до 90°С надходять у транспортери ТС-4 і ТС-5, а далі - в просіювальні машини 1 (рис. 5.6, частина 2) для розділення на крупну і дрібну фракції.

Крупну фракцію висівок (сходи з сит просіювачів 1, рис. 5.6, частина 2) направляють у відповідні бункери, а далі - в молоткові дробарки 2, 3, 4. Дрібні фракції висівок накопичують у силосах для готового наповнювача.

Приготування суміші холін-хлориду з наповнювачем

Холін-хлорид зі складу надходить до витратного бака (рис. 5.6, частина 4), а далі за допомогою насоса-дозатора пода-ється в змішувач 6, куди попередньо поміщають зважену порцію висівок. Після змішування отриманий продукт направляють у сушарку 7. Висушену суміш використовують на інших техноло-гічних лініях для приготування попередніх сумішей.

Приготування попередньої суміші вітамінів і вуглекислих солей з наповнювачем

Для дозування вітамінів і вуглекислих солей використову-ють три вагових дозатори. Зважені компоненти по черзі змішу-ють з наповнювачем у змішувачі 2 (рис. 5.6, частина 3). Відповід-но до рецепта преміксу, підготовлені компоненти дозують за до-помогою багатокомпонентного вагового дозатора 3 і направля-ють у попередній змішувач 2 головної лінії дозування і змішу-вання (рис. 5.6., частина 4).

Приготування попередньої суміші сірчанокислих солей

Солі сірчанокислих мікроелементів піддають попередньому здрібненню (рис. 5.6, частина 3) в молотковій дробарці 4, далі по черзі дозують і змішують з наповнювачем у змішувачі 6, остато-чно подрібнюють і направляють у наддозаторні бункери 8D-20D головної лінії дозування і змішування.  

сгитааг СГТІЇ OHF   г^

 

Рис. 5.6. (частииа 1). Схема техиологічиого процесу виробищтва преміксів иа Немішаєвському біохімічиому заводі: 1 - просіювач; 2 -магиітиий сепаратор; 3 - італійська сушарка типу ES-1; 4 - сушарки типу АІ-ДОС

581

 

q ^С    U1      

 

                       

*          X         0\        

 

                                  

 

           

 

           

Висівки на лінію остаточного

змішування    A

U   \

 

Висівки на лінію холін-хлориду

Висівки на лінію вітамінів і лінію солей Q

<І Вітаміни Висівки на лінію вітамінів і пінію солей

L

11 1.1.1 1 1.1 1 1.1.1 11.IpM XJ <$^~л   ?гн   (?г_| Вітаміни малих доз

 

w 2