Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Б.В. ЄГОРОВ О.І. ШАПОВАЛЕНКО А.В. МАКАРИНСЬКА

ТЕХНОЛОГІЯ

ВИРОБНИЦТВА

ПРЕМІКСІВ

Затверджено

Міністерством  освіти і  науки  України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007 УДК 661.73(075.8) Є 30

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-92 від 19.01.2007 р.)

Рецензенти:

Богданов Г.О. – академік УААН, доктор сільськогосподарсь-ких наук, професор Національного аграрного університету;

Дмитрук Є.А. – провідний науковий співробітник науко-во-дослідного Інституту Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор.

Єгоров Б.В., Шаповаленко О.І., Макаринська А.В.

Є 30 Технологія виробництва преміксів. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

ISBN 978-966-364-493-6

У підручнику подано характеристику сировини, проаналі-зовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, поря-док розрахунку рецептів преміксів та наукові основи їхнього виробництва. Розглянуто принципову та окремі технології про-мислового виробництва преміксів, порядок здійснення техно-логічного контролю виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів ак-редитації, які навчаються за спеціальністю «Технологія збері-гання та переробки зерна», а також для фахівців цехів та заводів з виробництва преміксів, кормових добавок та комбікормів, птахофабрик та тваринницьких комплексів і господарств.

ISBN 978-966-364-493-6        © Єгоров Б.В., Шаповаленко О.І.,