Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
В змішувач : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

В змішувач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

W7 Рис. 5.4. Карусельиа устаиовка для дозуваиия мікрокомпоиеитів до 2 кг

Технологічний процес дозування - один із ключових у фор-муванні якості готового преміксу, тому він знаходиться під пря-мим контролем оператора. Всі силоси і бункери обладнані датчи-ками верхнього і нижнього рівня продукту і багатошнековими розвантажувачами. Бункери-лійки, які установлені на обертовій каруселі, заповнюють вітамінами вручну до початку кожної ро-бочої зміни. За допомогою кнопкового керування оператор може на вибір подати на зважування бункер-лійку з компонентом, що підлягає дозуванню відповідно до технологічної карти виробниц-тва. По закінченні циклу дозування система керування карусель-ною установкою блокується до початку наступного циклу.

Наповнювач і макрокомпоненти надходять в наддозаторні бункери, як з лінії обробки наповнювача, так і за допомогою пне-вмотранспорту. Ця гнучка система забезпечує безперервність по-дачі матеріалів. Крім того, виникає можливість ефективніше ви-користати бункери. Заповнення бункерів наповнювачем здійсню-ється постійно. Макрокомпонентами, середніми компонентами і мікрокомпонентами заповнюють бункери один раз на початку

кожної робочої зміни. Кількість бункерів для дозування переви-щує кількість компонентів, які використовують для виробництва кожного типу преміксу, передбаченого виробничою програмою.

Для дозування компонентів застосовують вагові дозатори чотирьох типів. Перший тип - зі шкалою до 1000 кг для розділь-ного дозування частини наповнювача, яку використовують для попереднього розведення компонентів, і частини наповнювача, яку використовують для загального змішування. Маса наповню-вача для одного робочого циклу при виробництві різних рецептів преміксів наведена в табл. 5.1.

Таблщя 5.1