Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Прийманя ірозміщення сировини : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Прийманя ірозміщення сировини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Це відділення повинно мати постійний резерв сировини, який поповнюють по мірі використання у виробництві.

Наповнювач доставляють, наприклад, автотранспортом, ро-звантажують і подають за допомогою механічного транспорту в силоси для зберігання. Можлива подача наповнювача за допомо-гою пневмотранспорту. Макрокомпоненти в мішках розвозяться автонавантажувачем по складах підлогового зберігання. Жири приймають по черзі насосом продуктивністю 10 т/год, котрий пе-рекачує їх з автоцистерни або спеціальних контейнерів безпосе-редньо в цистерни для зберігання. Розчин холін-хлориду прий-мають за допомогою спеціального насоса продуктивністю 10 т/год, який перекачує його в цистерни для зберігання.

Склад наповнювача розрахований на 10-12 днів роботи цеху преміксів. Склади активних компонентів розраховані на 24-30 робочих днів (30 днів - для макрокомпонентів, 24 дні - для сере-дніх компонентів і 30 днів - для мікрокомпонентів). Склад рідких видів сировини розрахований на 10-20 робочих днів.

Зберігання наповнювача здійснюється в складі підлогового типу місткістю 240 т (для наповнювача в мішках), два силоси для складування вологого наповнювача місткістю по 40 т кожний, чотирьох силосів для зберігання сухого наповнювача, місткістю по 40 т кожний. В складі установлена сушарка 2 барабанного ти-пу продуктивністю 5 т/год при зниженні вологості наповнювача з 17 до 5-8 %. Склад підлогового типу для макрокомпонентів зна-ходиться на другому поверсі, а склад мікрокомпонентів - на тре-тьому. В складі рідких видів сировини установлені дві цистерни для жирів місткістю по 25 т і цистерна для розчину холін-хлориду місткістю 40 т.

Попереднє оброблення сировини

Попереднє оброблення наповнювача полягає в його подріб-ненні і введенні в нього жиру. Подрібненню підлягає висушений наповнювач. Продуктивність молоткової дробарки 4 складає 3 т/год при установленні сита з отворами діаметром 1,25 мм і при

вологості наповнювача 8 %. Подрібнений наповнювач пневмот-ранспортом подається на лінію оброблення його жиром у змішу-вачі 5. У змішувачі установлено форсунку для інжекції пари, по-руч із форсунками для введення жиру, що полегшує розпилення жиру. У наповнювач, як правило, вводять 3-4 % жиру.

Попереднє оброблення солей мікроелементів здійснюється за допомогою сушильного апарата і трьох спеціальних подрібню-вальних машин, кожна з яких призначена для подрібнення солей мікроелементів з визначеним розміром частинок до тонкодиспер-сного стану. Для попереднього подрібнення використовується молоткова дробарка, для тонкодисперсних солей мікроелементів, для тих, які надходять у вигляді частинок розміром до 5-6 мм ви-користовується вальцьовий подрібнювач. Для здрібнення солей мікроелементів, що надходять у вигляді частинок середнього ро-зміру 10-15 мм, передбачено жорновий подрібнювач продуктив-ністю 150 кг/год. Загальна продуктивність подрібнювальних ма-шин становить 750 кг/год.

Сушильний апарат для солей мікроелементів має продукти-вність 1 т/год і забезпечує зниження вологості з 20 до 8 %.

Попередня обробка холін-хлориду полягає в його змішуван-ні з придатним для цього наповнювачем і висушуванні суміші до вологості 8 %. Отриманий продукт містить близько 50 % холін-хлориду. Продуктивність цієї технологічної лінії складає близько 1 т/год.

Дозування підготовлених компонентів

Ще до дозування компоненти класифікують за чотирма ва-говими групами, у зв'язку з чим передбачено чотири вузли дозу-вання. Кожен вузол автоматично виконує дозування компонентів одного вагового класу. Винятком є дозування мікрокомпонентів, яке здійснюють за допомогою багатокомпонентного вагового до-затора карусельного типу, що має 16 бункерів-лійок, обладнаних віброживильниками (рис. 5.4).   Віброживильник