Питання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Яка послідовність технологічних операцій при виробництві преміксів?

2.         Які технологічні лінії застосовують при виробництві комплек-сних преміксів?

3.         Яке призначення технологічноїлінії підготовки наповнювача?

4.         Для чого сушать наповнювач?

5.         Якірежими сушіння наповнювача?

6.         Які режими гранулометричної підготовки наповнювачів при виробнщтві преміксів?

7.         Призначення технологічноїлінії підготовки попередніх сумі-шей вітамінних препаратів.

8.         Призначення технологічноїлінії підготовки попередніх сумі-шей солей мікроелементів.

9.         У чому полягають особливості технології виробнщтва віта-мінно-амінокислотних преміксів ?

10.       Учому полягають особливості технології виробництва міне-

ральних преміксів?

11.       Які технологічні лінії застосовують при виробнщтві мінера-льних преміксів?

12.       Особливості технологічноїлінії виробництва мінеральних брикетів-лизунців.