Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Технологія виробництва комплексних преміксів

Технологія виробництва комплексних преміксів характери-зується великою кількістю компонентів (до 30 та більше), які ви-користовують для збагачення комбікормів. Вони мають різні фі-зичні властивості та входять до складу преміксів у мікро- та мак-родозах, що зумовлює особливості побудови технологічного про-цесу виробництва. Технологічний процес виробництва преміксів здійснюється на лініях:

-          підготовки наповнювача;

-          підготовки жирів та олій;

-          підготовки попередніх сумішей вітамінних препаратів;

-          підготовки попередніх сумішей солей та інших мікроеле-ментів;

-          подачі макрокомпонентів;

-          основного дозування та змішування;

-          пакування продукції в мішки, іншу тару або упаковку.

Лінія підготовки наповнювача

Лінія призначена для очищення від домішок та гранулометри-чної підготовки наповнювача до змішування з компонентами премі-ксу. Найчастіше в ролі наповнювача преміксів застосовують висівки пшеничні, здрібнене зерно фуражної пшениці або ячменю, трикаль-цій фосфат, шроти, кормову крейду та вапнякове борошно. Важли-во, щоб наповнювачі, які використовуються, були високої якості, особливо, щоб висівки пшеничні, або зернові компоненти, не були ушкоджені під час самозігрівання та не зазнали мікробіологічного псування. Вологість наповнювача не повинна перевищувати 10 %, інакше його потрібно сушити. Попередньо наповнювач очищують від сторонніх домішок, контролюють за гранулометричним станом та за необхідності здрібнюють. На рис. 4.1 наведено схему техноло-гічної лінії приймання та підготовки висівок пшеничних як напов-нювач преміксів. Під час приймання висівки пшеничні пропускають

через ситовий сепаратор, у якому встановлюють полотно решітне № 100 з діаметром отворів 10 мм або сітку дротяну № 8 з отворами розміром у просвіті 8x8 мм. Сходом з сита виділяються некормові залишки, які підлягають ліквідації в установленому порядку. Очи-щені від домішок висівки направляють в бункери 6 для зберігання. Подача висівок у бункери може бути передбачена за допомогою ла-нцюгового або шнекового транспортеру, або за допомогою поворо-тної труби 5. Для сушіння висівок пшеничних застосовують сушар-ки на рідкому паливі та природному газі. Як правило, застосовують спеціальну сушарку Al-ДОС з паспортною потужністю 5,0 т/год.

В ролі сушильного агента застосовують суміш топкових газів та повітря з температурою 170°С, температура висівок пшенич-них на виході із сушарки становить близько 40°С. Останнім ча-сом на сучасних підприємствах поширюється використання су-шарок, обладнаних паровими калориферами.

Висушені висівки пневмотранспортером потрапляють у бу-нкери 13 для оперативного зберігання. При подачі у виробництво висівки пшеничні сепарують за допомогою просіювальної маши-ни 15, в якій установлюють полотно решітчасте № 16 з діаметром отворів 1,6 мм, або сітку дротяну №1,2 з розміром отворі