Питання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Сформулюйте основні підходи до розрахунку рецептів преміксів.

2.         У чому полягає суть проблеми сумісності біологічно активних речовин в складі преміксів?

3.         Які фактори впливають на зміну активності біологічно акти-

вних речовин у складі преміксів?

4.         Які фактори необхідно враховувати при розробленні рецепта

преміксу?

5.         Який порядокрозрахунку рецепта преміксів?

6.         Що таке ступінь однорідності преміксу? Коефіцієнт варіацїї

суміші?

7.         Шкала оцінювання ефективності технологічного процесу змі-

шування компонентів преміксів.

8.         Як впливає різноманітність фізичних властивостей компоне-

нтів на ефективність технологічного процесу їх змішування?

9.         Які основні вимоги до змішувачів, призначених для виробнщт-

ва преміксів?