Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Розділ 3. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Наукові основи технології виробництва преміксів передба-чають формування вимог до нормування вмісту біологічно акти-вних речовин у складі преміксів, врахування їх сумісності, особ-ливостей розрахунку рецептів преміксів і здійснення основних технологічних процесів виробництва.

Особливості нормування вмісту біологічно Активнихречовину складі преміксів

Розробка рецептури преміксів грунтується на нормах вве-дення біологічно активних речовин до складу преміксів і комбі-кормів. Попит на премікси, який формується на вітчизняному ри-нку комбікормової сировини, визначає вимоги до удосконалення рецептури та технології виробництва преміксів. 3 метою регулю-вання складу рецептів преміксів фахівці у справах годівлі сільсь-когосподарських тварин та птиці розробляють норми забезпече-ності у вітамінах, мінеральних та інших біологічно активних ре-човинах. Але такі норми потребують постійного перегляду, оскі-льки ситуація на аграрному ринку швидко змінюється. Так, останнім часом усе частіше стали з'являтися нові породи птиці та тварин, які запроваджуються вітчизняними науково-дослідними центрами або імпортуються з промислово розвинутих країн. Ха-рактер їх годівлі та потреба в поживних і біологічно активних ре-човинах істотно відрізняються від прийнятих в Україні норм. Так, несучість провідних вітчизняних кросів курей-несучок становить 240-250 яєць на рік у розрахунку на одну голову. Більшість пта-хофабрик України використовують сучасні кроси курей-несучок, у яких значно вища продуктивність. Наприклад, несучість про-мислових курей-несучок кросу Hy-line W-98 становить 300— 330 яєць на рік у розрахунку на одну голову. Найвищі середньо-добові прирости маси тіла на відгодівлі свиней української сте-пової білої породи становлять 450-500 г. В той же час в Україні набуває поширення французька порода свиней ландрас, яка має

найвищі середньодобові прирости маси тіла на відгодівлі в межах 900-1000 г. Зрозуміло, що така велика різниця в продуктивності тварин і птиці потребує коригування підходів до розрахунку ре-цептів преміксів з метою якомога повнішого забезпечення потреб тварин і птиці в біологічно активних речовинах з урахуванням найсучасніших досягнень у галузі фізіології їх годівлі.

Норми годівлі сільськогосподарських тварин та птиці були переглянуті останній раз у 1984 р. та в незмінному вигляді були затверджені в 1992 р. Міністерством сільського господарства та продовольства України, Укрмедбіопромом та Держкомітетом України з хлібопродуктів. Крім того, установлено, що залежно від рівня продуктивності тварин та птиці, наявності та рівня стре-сів, поживних властивостей сировини і комбікормів нормування вмісту біологічно активних речовин у складі преміксів необхідно постійно переглядати. Тому для забезпечення подальшої високої зоотехнічної продуктивності преміксів при розрахунку їх рецеп-тури необхідно враховувати цілий ряд особливостей. Рівень вміс-ту в складі преміксів окремих вітамінів, мікроелементів, фермен-тів та інших компонентів, а також таке їх співвідношення, яке до-зволяє досягати найвищої продуктивності тварин і птиці та якості харчових продуктів, є ре