Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7. ГУМАНІСТИЧНІІДЕЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ (Ф. РАБЛЕ, Е.РОТТЕРДАМСЬКИЙ, М. МОНТЕНЬ). : історія педагогіки : Бібліотека для студентів

7. ГУМАНІСТИЧНІІДЕЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ (Ф. РАБЛЕ, Е.РОТТЕРДАМСЬКИЙ, М. МОНТЕНЬ).


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 

Загрузка...

Франсуа Рабле (1494-1553), великий французький письменник-гуманіст, один з найвидатніших представників педагогічної думки епохи Відродження. В своєму романі "Гаргантюа і Пантагрюель” він піддав критиці схоластичне навчання, показав його порожність і нікчемність. Виклав свою систему виховання, в якій показав навчання, засноване на вільному інтересі та активності дитини. Джерелом знань служать не тільки книги, а й вивчення природи шляхом безпосереднього спостереження, бесіди, які збуджують дитячу думку, а також широке знайомство з оточуючим житгям. Ф. Рабле пропонує давати дітям універсальні знання (мови, математику, астрономію, природознавство, історію, право, фізичне виховання). Важливою складовою частиною різнобічного в^ховання він вважав мистецтво.

Еразм Роттердамський (1466-1536) також належить до педагогів-гуманістів. Народився в Роттердамі, в молодості декілька років провів у монастирі. Освіту отримав в Девентері. Більшу частину життя провів в подорожах, був у Франції, Англії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії. Його головні роботи: памфлети "Християиський государ”, «Скарга миру", «Похвала гпупотГ, 'Трубі вчителі", "Домашні бесіди" та ін. У памфлеті "Похеала глупоті" Еразм Роттердамський змалював жахливу картину тогочасного життя народу, піддавши гострій критиці стан освіти, навчання, виховання дітей і молоді у багатьох країнах Європи. Він вимагав реформ, які б сприяли розвитку справжньої освіти і виховання. Е. Роттердамський піддавав нищівній критиці всі верстви феодального суспільства, гостро критикував священнослужителів, їх неуцтво і розбещеність.

М.Монтень (1533-1592) народився в багатій освіченій купецькій сім'ї. Стверджував, що всі релігії, в тому числі і християнська, являють собою вигадку людей і спрямовані на те, щоб тримати в покорі народ. Вони завжди приносили людям шкоду, провокуючи в них такі якості, як фанатизм та нетерпимість. М.Монтень виступає за справжню науку, яка вивчає не книги, а речі, не займається пустими роздумами, а спирається на досвід і надприродне, розумне пояснення фактів. Вважав, що освіта повинна розвивати розум учнів, самостійність їх думок, критичне ставлення до будь-яких поглядів і авторитетів. Саме основне, на думку М.Монтеня, прищепити смак і любов до наук. Наставник має виховувати в дітях критичне ставлення до матеріалу, який вивчається, а також до самого себе. Поряд з розвитком розуму найважливішим завданням, він важав, є виховання високих моральних якостей дітей. Для того, щоб виконати це завдання, потрібне

 

спілкування з оточуючим світом - зустрічі з різними людьми, подорожі в чужі країни.

Учень повинен вчитися "у всякого, кого б він не зустрів - пастуха, каменяра, перехожого; треба використати все і взяти від кожного по його можливостях". Так писав М.Монтень у своєму знаменитому творі "Досліди". М.Монтень різко виступав проти християнської аскетичної етики, вимагав, щоб учням викладалась філософія, наповнена житгєлюбством і оптимізмом.

ЛИЦАРСЬКЕ ВИХОВАННЯ (ЕПОХА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

 

3 14 до 21 рок>

До7 років

 

3 7 років

 

У 21 рік

ПОСВЯТА У ЛИЦАРІ

ЗБРОЄНОСЕЦЬ ПРИ СЮЗЕРЕНІ

ПАЖ ПРИ ЖІНЦІ СЮЗЕРЕНА

ЖИТТЯ В РІДНІИ СІМ’Ї

 

ТИПИ ШКІЛВ КРАЇНАХЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

mun шкіл універси-

тети (вищі

факульте-

ти: теологі-

чний,

юридичний,

медичний)

 

 

 факульте-ти мис-тецтв в

універси-тетах

 

 

 соборні,

монастир-

ські

 

 

 парафі-яльні

 

 

 міські, цехо-ві, гільдійсь-кі, приватні

 

 

знання елементарні знання латинська граматика trivium trivium + quadrivium загальні та фахові

Теорчі заедання іреферати

1. Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі (порівняльний аналіз).

2. Традиційні засади виховання селянських дітей у Середньовіччі.

3. Аналіз загальноосвітніх систем Середньовіччя і Відродження.

4. Прогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи Відродження.

5. Хронологічна і географічна схема виникнення європейських університетів.

Питання дляроздумів і проблемні запитання

1. У чому полягає обмеженість всіх виховних станових систем Середньовіччя?

2. Доведіть обмеженість школи Середньовіччя у принципах і організації навчання.

3. Обґрунтуйте принципову помилку у вихованні майбутнього лицаря.

4. Перерахуйте всі обов'язкові навчально-наукові звання в університеті (у

виховному напрямку).

Тест

1. Який аспект умінь був не обов'язковим у лицарському вихованні в епоху

Середньовіччя: а) грати у шахи, б) володіти зброєю, в) полювати, г) уміння

співати вірші і співати, д) читати і писати.

2. У якій середньовічній школі зміст оволодіння загальною освітою був

найбільш повним: а) приходській, б)гільдійськш, в)цеховій, г)соборній,

д) монастирській.

 

3. Середньовічний учень із роду феодалів офіційно мав наймення:

в) Т. Кампанелла; г)В. да Фельтре; д) М. Монтень.

5. Від якого слова, в перекладі з латинської мови, походить слово “університет”? а) світський, б) навчати, в) місце, де вчаться, г) сукупніст д) освіченість.

6. Виберіть той факультет, на якому вчилися студенти університетів

Середньовіччя а) математичний, б) артистичний, в) астрономічний,

г) природничий.

7. Визначальним у вихованні в епоху Відродження був принцип:

а) авторитаризму; б) деспотизму; в) народності; г) гуманізму;

д) культуровідповідності.

 

Модуль 1.2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та першої половини XIX століття (вартісна оцінка модуля - 5 б.).