Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЕТАПИ НАВЧАННЯ УДАВНЬОМУ РИМІ : історія педагогіки : Бібліотека для студентів

ЕТАПИ НАВЧАННЯ УДАВНЬОМУ РИМІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 

Загрузка...

 Сімейне виховання (від народження до 7 років)

Елементарна школа (від 7 до 11-12 років) - з V ст. н. е. - мала суто

практичний характер (хлопчаків і дівчат навчали читанню, письму, лічбі).

 

Теорчі заедання іреферати

1. Взаємозв'язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях.

2. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості.

3. Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз).

4. Становлення виховання дітей у доісторичний період з XX ст. до н.е. до поч. н.е.

Питання дляроздумів і проблемні запитання

1. Обґрунтуйте, який з підходів щодо виникнення виховання абсолютно є не науковим?

2. Які з пам'яток джерел педагогіки є на території нашого краю (найстаріші на

Житомирщині)?

3. Доведіть, що Спартанська і Афінська виховні системи є такими, що унеможливлюють одна одну.

4. Що є принципово відмінним у школах писців і жерців (Стародавній Єгипет)?

5. Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересічну цінність для сучасної

загальнолюдської і педагогічної культури?

Тест

1. Який підхід є визначальним при вивченні студентами історико-педагогічної науки?

а) особистісний; б) комплексний; в) культурологічний.

2 Що можна віднести до найдревніших джерел в історії педагогіки?

а) манускрипти; б) звукописи; в) піктограми.

3. Який з підходів в історико-педагогічній науці щодо виникнення виховання

абсолютно позбавлений науковості?

а) біологічнш; б) соціологічний; в) психологічний.

4. У який історичний період виникає виховання як соціальне явище?

а) на етапі патріархату; б) у дородовий період; в) на етапіраннього матріархату. 5 Визначальним законом людського співжиггя й керівництвом до реалізації виховання у родовій общині був:

а)закон золотого правша моралі; б)закон табу; в) біологічнш закон.

6. Основними шляхами виховання підростаючої зміни у первісно родовому суспільстві

були:

а) показ, спостереження, змагання; б) навіювання, спостереження, приклад однолітків; в) показ, спостереження, посшьна участь у праці.

7. Найдревнішою у світовій цивілізації вважаеться школа:

а)Древнього Вавшону; б) Древнього Єгипту; в) піктографічна школа Майя.

8. У якій із шкіл древньоїцивілізаціїзміст навчання включав: вміння читання, рахунку. письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, астрології, народної медицини? а) школи Древнього Китаю; б) школи жреців у Древньому Єгипті; в) школи Ассирії.

9. Мову, яка передбачае коротку, чітку ІТочну відповідь називають: а) афінською; б)спартанськоЮ;в)!аконічною

 

10. Життя жінки в Афінах було замкнуте і зосереджене в жіночій половині будинку, яка називалась: а) палестрою; б) гінекеєю; в) кухнею.

11. Військова група в Давній Греції, в яку вступали юнаки 18-20 років і несли службу в військових гарнізонах: а) ефебією; б) палестрою; в) батальйоном; г) криптією.

12. Діти з 15-18 років в Давній Греції навчались в школах називались: а)

граматистів; б) ораторів; в) кіфаристів; г) гімнасіях.

13. Кого хсшли виховати з спартанської жінки: а) домашню господарку; б) жінку-амазонку; в) високоосвічену особистість.

14. Об’єднані граматичні школи і школи ораторів в Стародавньому Римі називали а) державшми; б) елементарними; в) граматичними.

15. Найбільш відомим римським педагогом був: а) Гай Юлій Цезар; б) Марк Фабій Квінтіліан; в) Октавіан Август.