Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Теми рефератів : робочий зошит студента : Бібліотека для студентів

Теми рефератів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

магниевый скраб beletage

1. Особливості розвитку системи пластикових карток в Україні.

2. Застосування чекової форми розрахунків в Україні.

3. Особливості розрахунків за допомогою банківських переказів в Україні.

4. Аналіз досвіду використання акредитивної форми розрахунків в Україні.

5. Використання банківських гарантій при проведенні міжнародних розрахунків.

6. Застосування інкасової форми розрахунків в Україні.

7. Відмінності ремітування та трасування при використанні векселів для розрахунків з іноземними партнерами.

8. Вексельна форма розрахунків в Україні.

Вправи для самостійного виконання Вправа 1. Назвіть основні функції, які виконує документарний акредитив.

Функції акредитива

1.

2.

3.

лиці.

Вправа 2. Охарактеризуйте фази документарного акредитива та занесіть дані до таб-

Фази документарного акредитива

Фази   Комерційний аспект угоди  Розрахунковий аспект угоди

Фаза 1           

Фаза 2           

Фаза 3           

Вправа 3. Опишіть послідовність дій при оформленні акредитива за поданою схемою та занесіть дані в таблицю.

Усередині країни

За кордоном

8 аТ6 б ] 4 )

V 5 У

( 9 Д 2 )

Імпортер

1          Укладення договора між покупцем і продавцем

2         

3         

4         

5         

6а       

6б       

7         

8а       

8б       

9         

Вправа 4. За наведеною схемою опишіть послідовність дій при здійсненні платежів за допомогою інкасо та занесіть дані в таблицю.

БАНК ремітент

кспортер ^

* -гаг"

Імпортер

1          Укладання договору

2         

3         

4         

5         

6         

7         

Вправа 5. За наведеною схемою опишіть послідовність дій при розрахунках чеками та за-несіть дані в таблицю:

Механізм розрахунку чеками

                                   4                                                        

«                      ^         

Експортер      Імпортер

5  -     

                                  

6          9                                 1 23

ї           ' <        і------..                        V и „

Банк

постачальника

(експортера)

Г

* ТпорТа)"

1          Оформлення платіжного доручення для депонування коштів

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

Вправа 6. Наведіть характеристику індосаментів за видами, наведеними в таблиці.

Класифікація індосаментів

Вид індосаменту       Характеристика

Бланковый     Власник чека ставить на звороті його свій підпис, внаслідок чого чек стає пред’явницьким документом, і будь-який законний власник може одержати по ньому гроші в банку

Іменний        

Цільовий       

Безоборотный          

Передорученый       

Ордерный     

Вправа 7. Наведіть характеристику чеків за видами, наведеними в таблиці.

Класифікація чеків

Вид чека         Характеристика

Іменний         Чек на користь певної особи. Такий документ не може бути переданий за допомогою звичайного індосаменту. Передача здійснюється цесією (пере-давальним надписом із застереженням «Не наказу», завіреним у нотаріаль-ному порядку відповідно до норм цивільного права)

Ордерний     

Чек на пред’явника 

Банківський чек       

Фірмовий чек           

Вправа 8. Назвіть переваги системи розрахунків картками для учасників.

Переваги системи карткових розрахунків для її учасників

Користувачі-учасники карткової системи Переваги

Власники карток       • • • •

Торговці         • • •

Банки  • • •

Вправа 9. За наведеною схемою опишіть послідовність дій дебетового трансферту та занесіть дані в таблицю.

Схема дебетового трансферту

Отримувач коштів                Платник

(бенефіціар)              

            --------------1 с----------------------------- 

            П         с--------------------------------------------------

1          6                                 5         

^          '                       4                    

Банк   

            3

Банк

 

                       

 

отримувача    2          платника

                                                          

1         

2         

4         

5         

6         

Вправа 10. За наведеною схемою опишіть послідовність дій кредитового трансферту та занесіть дані в таблицю.

Схема кредитового трансферту

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Вправа 11. За наведеною схемою опишіть механізм операції з дебетовою карткою у режимі оп-Ппе та занесіть дані в таблицю.

Мехашзм операції з дебетовою карткою у режимі on-line

                                                           1                                                                                           

Власник картки         4          Торговець

2 3б

 

                       

 

П         У                     9                      >          5         

10        '           1                                                         3а

_!        

            '

Банк-емітент             Розрахунковий банк 8                                 Банк-екваєр 6

 

           

           

                                  

 

)           \           3а        7          3а

-------------------------^        5         

            3 Ґ       Процесинговий "^Ч центр  <          3         

           

                                               V.       

                                                          

 

2         

3а       

36       

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10       

Вправа 12. За наведеною схемою опишіть механізм купівлі товару з використанням бан-ківської кредитної картки та занесіть дані в таблицю.

Схема купівлі товару з використанням банківської кредитної картки

1         

2         

3, 3а   

4, 4а   

5         

6         

7         

8         

Вправа 13. За наведеною схемою опишіть механізм розрахунку покупця з продавцем за поставлені в кредит товари за допомогою простого векселя. Дані занесіть у таблицю.

Розрахунок покупця з продавцем за поставлені в кредит товари за допомогою простого векселя

Продавець

Банк продавця

Покупець

Банк покупця

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

Вправа 14. За наведеною схемою опишіть механізм розрахунку платіжними дорученнями. Дані занесіть у таблицю.

Розрахунок платіжними дорученнями

Постачалышк-одержувач

\

У

Банк постачальника

п„°г„г

1         

2         

3         

4         

5         

Практичні завдання

1. Комерційний банк уклав договір авалю з векселедавцем — гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК). Угодою передбачається, що аваліст несе відповідальність за платіж за прос-тими і переказними доміцільованими векселями строком не більше як 6 місяців від моменту пред’явлення. Аваліст гарантує в разі невиконання (часткового виконання) векселедавцем зобов’язань за такими векселями:

• простий вексель на 100 тис. дол. США;

• переказний вексель на 85 тис. дол. США;

• переказний вексель на 125 тис. дол. США оплатити на вимогу векселедержателя суму неоплачених векселів, пеню в розмірі 6% починаючи від дня строку платежу на суму неоплаче-них векселів, а також витрати, пов’язані з невиконанням вексельних зобов’язань.

Векселедавець, у свою чергу, бере на себе зобов’язання заплатити банку комісійну вина-городу за надання авалю в розмірі 1,5% від вексельної суми протягом трьох календарних днів після укладення договору авалю.

Зазначені щойно векселі надійшли до банку 5 квітня. Комісійну винагороду ГЗК перера-хував банку у вівторок 12 квітня.

При настанні терміну платежу векселі 100 та 85 тис. дол. США були погашені векселедав-цем, а за векселем на 125 тис. дол. США векселедержатель здійснив протест щодо неплатежу. Поясніть Що таке аваль векселів?

Як вирішить банк питання про авалювання пред’явлених векселів? Які записи будуть зроблені в банку при укладанні договору авалю? Як вирішить питання банк з векселем на 125 тис. дол. США?

Чи є зв’язок між авалем векселів та додержанням банками встановлених їм економічних нормативів?

Рішення:

2. Фірма «Мейбат» вирішила перепродати одержаний вантаж іншим компаніям. Її керів-ники звернулися до вас як до експерта по ЗЕД із запитанням про можливість застосування інка-сової форми розрахунків з їх звичайними контрагентами, з котрими вони працюють уже півро-ку, використовуючи акредитивну форму розрахунків. При цьому жодних затримок та скарг не було.

Завдання

— Поясніть вашому клієнтові, чим відрізняється документарне інкасо від чистого інкасо.

— Яку саме форму інкасо ви запропонуєте своєму клієнтові?

Рішення:

3. Ваша фірма здійснила експортні угоди, продавши свою продукцію:

до Англії — 35 т;

до Данії — 25 т;

до Норвегії — 40 т.

Цю угоду вирішили фінансувати за рахунок коштів на валютному рахунку в доларах та здійснити покриття валютних ризиків, використовуючи форвардні контракти. Рахунки-фактури разом з відвантажувальними документами були відправлені на основі інкасо та сплачені вчасно.

Завдання

— Використовуючи наведену в табл. 1 і 2 інформацію за одним із 15 варіантів, обчисліть надходження на валютний рахунок вашого підприємства.

Таблиця 1

ФОРВАРДНІ КУРСИ ВАЛЮТ ЩОДО ДОЛАРА США

Країна Курс «спот»   1 місяць «форвард»

Англія (GBR) 0,6909 0,7100 0,6950 0,6990

Данія (DKK)  8,9339 8,9484 8,9301 8,933

Норвегія (NOK)        7,0338 7,1156 7,079   7,116

Зверніть увагу на те, що в наведених курсах використане непряме котирування, тобто ваш банк купуватиме валюту за вищим курсом, а продаватиме за нижним.

Таблиця 2

ЦІНИ ЗА ОДНУ ТОННУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ ЦІЙ УГОДІ

Варіант           Англія (фунти стерлінгів — СВР)   Данія (крони — БКК)          Норвегія (крони — Ж>К)

1          850,00 12 900,00        11 300,00

2          1020,00           13 480,00        13 560,00

3          708,33 12 416,67        9416,67

4          1105,00           13 770,00        14 690,00

5          965,49 12 230,77        8692,31

6          1190,00           14 060,00        15 820,00

7          910,43 12 106,43        8106,43

8          1275,00           14 350,00        16 950,00

9          918,69 12 453,33        8053,33

10        1060,01           14 640,00        18 080,00

11        831,28 11 812,50        7062,50

12        1110,01           14 930,00        19 210,00

13        950,00 11 705,88        6647,06

14        980,00 15 220,00        20 340,00

15        960,00 11 659,11        6325,78

Плата за інкасо становила $ 20.

— Обчисліть кінцевий прибуток вашого підприємства у гривнях від операцій з мінераль-ними добривами. Для цього необхідно сконвертувати прибуток у доларах в гривні, використо-вуючи офіційний курс долара США Національного банку України на день проведення розраху-нків.

Рішення:

4. Кондитерська фабрика розраховується з Гданським маслозаводом за допомогою акреди-тивної форми. Угодою між ними передбачено безвідкличний акредитив на суму 120 тис. грн 10 квітня фабрика звернулася до комерційного банку «Кредит» з проханням відкрити непокри-тий акредитив. Кореспондентським договором між банком-емітентом та виконуючим банком за авізування та інші операції з акредитивом передбачено розмір комісійних 0,1%.

Після перевірки всіх необхідних документів кондитерської фабрики комерційний банк «Кредит» відкрив їй непокритий гарантований акредитив для здійснення розрахунків із Гдан-ським маслозаводом.

18 квітня банк-емітент отримав від виконуючого банку реєстр документів на 120 тис. грн та інші передбачені умовами акредитива документи. На поточному рахунку кондитерської фабрики залишок коштів на 18 квітня становив 30 тис. грн.

Завдання

— У чому суть гарантії банку при відкритті ним непокритих гарантованих акредитивів?

— Якими документами регулюються відносини між сторонами, що задіяні в розрахунках гарантованими акредитивами?

— Що зробить комерційний банк «Кредит» із заявою кондитерської фабрики? Які записи за рахунками має зробити банк при відкритті акредитива і надходженні документів від викону-ючого банку про виплату коштів?

Рішення:

5. Згідно з контрактом № 222 від 25.12.2006 р., німецька фірма АІГа Тпеаіегвіг. 15, Р.О/Вох 1385 Б - 5100 Аспегп, Оегтапу, яка мае рахунок № 999 212223 77 в ВаёепЛУиеПетЪег^спе Вапк АО, Оегтапу зобов'язується відвантажити до 7 лютого 2007 р. 30 т ковбасних виробів за ціною 2250 ЕІЖ за 1 т на загальну суму 67 500 ЕІЖ, автомобільним транспортом на умовах С.І.Р. - Львів. Часткові відвантаження і перевантаження заборонені.

Розрахунок за доставлену продукцію проводять шляхом внставлення покупцем - ВАТ «Ласунчик» 252047 Львів, вул. Драгомнзького 15, що мають рахунок № 070055/001 в Промін-вестбанку, безвідкличного підтвердженого акредитива терміном до 20 лютого 2007 року. Пла-тіж виконується проти представления продавцем у банк таких документів:

1. Рахунки-фактури - 1 орнгінал і 2 копії;

2. Страхового полісу або сертифікату на 110% від суми рахунка-фактури — 1 оригінал і 1 копія;

3. Автодорожньої накладної - 2 оригінали і 1 копія;

4. Сертифікату походження — 1 оригінал і 1 копія;

5. Сертпфіката якості, впппсаного заводом-внробннком в 1 орнгіналі;

6. Пакувального лнстка - 1 орнгінал і 2 копії;

Прппустпмо, що в Промінвестбанка немає кореспондентськнх відноснн з Васіеп \Упе«етЪегё18спе Вапк АО. В цьому внпадку акредптпв буде авізовано через банк-кореспондент нашого банку - СоттегвЪапк АО. РгапкгаП, якнй підтвердпть акредптпв І стане в такому випадку виконуючим банком (отже, акредптпв буде виконуватись у м. Фра-

™ Комісійні за ^кредитивом на терпторії Українп сплачує покупець, а за межами Укра'ши —

Відповідно до розглянутої ситуації складіть заяву на акредитив. Підготуйте необхідні до представления в банк документи.

Рішення:

Заявка доручення на відкриття акредитива

Банку _________________________

Будь ласка, відкрийте наступний акредитив:

□ безвідзивний □ переказний

□ відзивний

Банк бенефіціара:

Сума

□ приблизно.(+/-10%)

□ не повинен бути підтверджений Вашим бан-

Документи

□ торговий рахунок

□ повний набор морського коносамента

□ «Фрахт оплачений наперед»

□ Фрахт не оплачений наперед8

□ авіапоштою  □ телексом

 авіапоштою з телеграфним повідом-

ленням

Бенефіціар:

□™:—

 в країні бенефіціара

□ з Вами

Оплата

□ по пред’явленню

□ після днів

_____________________________

□ копія залізничної накладної

□ авіанакладна, адресована в

□ страховий поліс або сертифікат

□ сертифікат про походження________________________________________________________

— сертифікат про роботу (обладнання)

— ваговий лист

Покриває:__________________________________________________________________________

Умови поставки (ФОБ, КАФ, СИФ, та ін.):

Страховка покривається

□ нами

□ бенефіціаром

Відвантаження

не пізніше в

 

Нарахування і комісії: □ все покривається нами □ все покривається нами, окрім витрат банка-кореспондента, які покриває бенефіціар

□ дозволено □ за-

Часткове відвантаження

Пер нен вантаження □ дозволено □ забо-

Дат сце Підпис/печатка

/ країна____________________

з

6. Меблева фабрика розраховується з ліспромгоспом м. Хелм (Польща) за допомогою ак-редитивної форми. Угодою між ними передбачений безвідкличний акредитив на суму 120 тис. євро. Фабрика 10 квітня звернулася до комерційного банку «Кредит» з проханням відкрити не-покритий акредитив. Кореспондентським договором між банком-емітентом та виконуючим банком за авізування та інші операції з акредитивом передбачений розмір комісійних 0,1%.

Після перевірки всіх необхідних документів меблевої фабрики комерційний банк «Кредит» відкрив їй непокритий гарантований акредитив для здійснення розрахунків із ліспромгос-пом м. Хелм.

18 квітня банк-емітент отримав від виконуючого банку реєстр документів на 120 тис. євро. та інші передбачені умовами акредитиву документи. На поточному рахунку меблевої фабрики залишок коштів на 18 квітня становив 30 тис. євро.

Завдання

1. У чому суть гарантії банку при відкритті ним непокритих, гарантованих акредитивів?

2. Якими документами регулюються відносини між сторонами, що задіяні в розрахунках гарантованими акредитивами?

3. Що зробить комерційний банк «Кредит» із заявою меблевої фабрики?

4. Які записи за рахунками має зробити банк при відкритті акредитива і надходженні до-кументів від виконуючого банку про виплату коштів?

5. Як буде виконуватися процедура відкриття документарного акредитива в іноземній ва-люті?

Рішення:

7. Комерційний банк «Дніпро» уклав договір авалю з векселедавцем — деревообробним комбінатом (ДОК). Угодою передбачається, що аваліст несе відповідальність за платіж за прос-тими і переказними доміцільованими векселями строком не більше як 3 місяці від моменту пред’явлення. Аваліст гарантує в разі невиконання (часткового виконання) векселедавцем зобов’язань за такими векселями (табл. 1) оплатити на вимогу векселедержателя суму неоплаче-них векселів, пеню в розміні 5%, починаючи від дня строку платежу на суму неоплачених век-селів, а також витрати, пов’язані з невиконанням вексельних зобов’язань.

Таблиця 1

БОРГОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Види векселів            Сума

 

            І варіант         ІІ варіант        ІІІ варіант

№ 1 простий вексель           100 тис. євро 10 тис. євро   90 тис. євро

№ 2 переказний вексель      100 тис. євро 85 тис. євро   100 тис. євро

№ 3 переказний вексель      110 тис. євро 125 тис. євро 120 тис. євро

Векселедавець, у свою чергу, бере на себе зобов’язання заплатити банку комісійну вина-городу за надання авалю в розмірі 1,5% від вексельної суми протягом трьох календарних днів після укладення договору авалю.

Зазначені щойно векселі надійшли до банку 5 квітня. Комісійну винагороду ДОК перера-хував банку у вівторок 12 квітня.

При настанні терміну платежу векселі № 1 та № 2 були погашені векселедавцем, а за векселем № 3 векселедержателем був здійснений протест щодо неплатежу.

Поясніть:

1. Що таке аваль векселів?

2. Як вирішить банк питання про авалювання пред’явлених векселів?

3. Які записи будуть зроблені в банку при укладанні договору авалю?

4. Як вирішить питання банк з векселем № 3?

5. Чи є зв’язок між авалем векселів та додержання банками встановлених ним економічних нормативів?

Рішення:

Тестові завдання

1. Грошовий документ установленої форми, який являє собою безумовне розпорядження, наказ чекодавця банку про виплату власнику чека вказаної суми грошей:

1) платіжне доручення;

2) чек;

3) тратта;

4) правильної відповіді немає.

2. Вартість, яка визначається за рахунком, пред’явленим іноземному покупцю, за відраху-ванням прямих накладних витрат в іноземній валюті, пов’язаних з реалізацією даного товару:

1) собівартість;

2) митна вартість;

3) податкова вартість;

4) експортна вартість товару.

3. Суб’єкт, який випускає в обіг гроші, цінні папери, документи:

1) емітент;

2) ремітент;

3) юридична особа;

4) трасант.

4. Вид акредитива, відповідно до якого заздалеггдъ бронюютъся засоби в повній сумг на

2), =*ий

5) непокритий.

5. Особа, якгй адресуешься наказ про выплату векселя:

) трасат ;

6. Де використовується РШ-код:

1) на будь-яких платіжних документах;

2) на пластикових картках;

3) на іменних чеках;

7. Термгн «платгж» означав:

2) син м о а„до„опл ова ати ; борг»;

3) необ ве дна сума коштів для погашення боргу;

8. До дебетовых платіжних інструментів відносять:

4) у прямий о дебет ; авильні .

9. Проще передач!, перевірки і в деякых выпадках підтвердження платіжних дорученъ, що здійснюється до розрахунка, мае назву:

2 акшзо инг; тання:

1) ==

4) платіжний інструмент;

5) усі відповіді правильні.

11. Які характеристики мае будъ-яка платіжна операція:

1) ваіогний клиринг; &Гад„а_,

13. Спеціальний наше на лщъовому боці векселя — це:

2) бГківський акцепт;

3) фірмова гаранты.

14. Операція банку з виконання доручення клієнта по переведению грошей в інший закордонный) банк для виконання його грошовых зобов ’язанъ — це:

2 ™овийИпеПекїїа3;

3) погашения заборгованості за розрахунками;

4) оплата коштів за вимогами.

15. Грошове зобов’язання банку, яке выставляешься на підставі доручення його клієнта-імпортера на корысть експортера, — це:

16. Назвіть осіб, гцо беруть участь у вексельній у годі: 1) векселедавець;

5) одерїувач грошей.

17. Система 8Ж.I.Р.Т. працюе:

1) цілодобово;

2) 365 днів на рік;

3) усі робочі дні.

18. Пзновыд переказного векселя, де плотником выступав банк, — це:

19. Проведения розрахунків тільки за фіиансовими документами — це:

&"Гкасо

20. Найскладніша та найдорожча форма розрахунку — це:

3) банківський переказ;

4) вексель;

5) чек.

21. Безумовний писъмовий наказ про виплату на вымогу третьему учасныку, адресований однією особою іншій і підписаний особою, яка выдала вексель, — це:

1) переказний вексель;

2) простпй вексель;

3) іменний чек;

4) ордерний чек.

22. «Електронний гаманець» може бути реалізований лише у вигляді:

1) смарт-картки;

2) картки з мікросхемою;

3) картки з магнітною смужкою.

Відповіді на тести

№ питания     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    11

№ відповіді                                                                                                                         

№ питания     12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22

№ відповіді                                                                                                                         

Рекомендована література: 1; 14; 15; 20; 21; 26; 29; 30; 31; 33.