Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.16. МАМАТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.16. МАМАТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

Ідея надзвичайного потенціалу материнських можливостей щодо подолання дитиною кризових ситуацій у житті простежу-ється в багатьох науково-педагопчних працях вчених різних країн та різних часів, починаючи з «Материнської школи» Я. А. Камен-

ЬКфГе°номен материнської любові постійно привертав увагу педагогів-гуманістів, які майже одностайно стверджували про неможливість повноцінної заміни природного материнства для дитини. За соціальним інститутом родини залишається абсо-

 

лютний пріоритет у процесі формування людської особистості (див. мал. 2.39).

 

Мал. 2.39. Разом з мамою

Якщо малюк «наповнений» материнською любов’ю, то він щасливий і нормально розвивається. В іншому випадку — дитина

Ha початку минулого століття людство із великим здивуван-ням «відкрило» для себе страшну й необернену за своєю дією хворобу сощального харакхеру: «госшташзм» — посхупове зга-сання усіх життєво важливих функцш у немовлят за рахунок по-збавлення їх спілкування з іншими людьми й у першу чергу — з матір’ю!

У вимірах сучасних естетотерапевтичних технологій можемо

Викликають інтерес цікаві техн:логії роботи мами з власною

гає у тому, що: мати міцно обіймає дитину обличчям до себе і утримує ії, незважаючи на ошр.

Сеанс триває біля однієї години, протистояння дитини посту-пово знижується та наступає розслаблення. Після декількох сеан-сів наступає значне покращення емоційного стану дитини.

•          Технологія шкування сп’стошеного дитячого «емощйного

резервуару» батьківською любовю за Росом Кемпбелом (див. с. 51).

V         Технологія використання колискових пісень у роботі з вагі-

тними жінками Ганни Хоткевич (див. с. 85).

V         Окремі поради відомих шкарів-педагопв Януша Корчака

та Б. Спока матерям щодо допомоги хворій дитині.

Відомий сучасний дитячій психіатр професор Б. 3. Драпкін запроваджує й сам термш МАМАТЕРАШЯ. Сутність його під-

ходу до використання потенціалу материнського почуття у робо-ті з проблемними дітьми полягає у тому, що:

V         кожна мати здатна допомогти дитині подолати важку хво-робу: вплив мами на хвору дитину набагато сильніший за дії будь-яких ліків й мікстур;

V         під керівництвом лікаря мати може позбавити малюка стра-хів, безсоння, заїкуватості та інших нервових захворювань;

V         мати здатна дати дитині установку на щастя — й вона стане щасливою й успішною людиною у житті адже мама любить свого малюка незалежно від того слухняний він чи ні, хворий чи здоро-вий. її любов до дитини БЕЗУМОВНА!

У питанні технології вияву материнської любові до дитини Б. 3. Драпкш використовує ідею Р. Кємпбела про обов'язковий контакт очей і тілесний контакт між мамою й дитиною й додає ще одну важливу умову «наповнення» дитини материнською лю-бов'ю й увагою:

до 2-х річного віку дитини мати взагалі не повинна

розлучатися із дитиною (йти на роботу, часто ходити у гості,

їздити у відпустку, а дитину залишати на няню).

Зазначена методика будується на таких положеннях: 4 величезне значення для дитини має матусин голос. Дитина починає чути його з п'ятого місяця внутрішньоутробного розвит-ку, народившись вона впізнає його, емоційно реагує, розрізняє

4 мамин голос стає нібито внутрішнім голосом дитини. Як-що матусин голос постійно збадьорює дитину, шдгримує, дає установку на щастя, здоров'я, то всі психоемоційні процеси при-

'° мТтод^аТозбита на чотири блоки. Фрази, які сшд промовля-ти мамі, не випадкові. Кожне слово - продумане й перевірене, змінювати слова теж неможна. Базова частина навіювання кори-сна кожній дитині, навіть здоровій й щасливій!

1-й блок — «вітамін материнської любові»: за допомогою цих слів мама «виливає» свою любов на дитину:

«Я тебе дужу-дуже сильно люблю. Ти — найдорожче й най-рідніше що є у мене в світі. Ти моя рідна частинка, моя рід-на кровинка. Я без тебе не можу жити. Я й тато тебе дуже сильнолюбимо».

2-й блок- установка на фізичне здоров'я. При нескладних захворюваннях лише одна така «маматерапія» може вилікувати без будь-яких ліків.

«Ти сильна, здорова, красива дитина, мій хлопчику (дівчин-ко). Ти добре їси і тому ти швидко ростеш й розвиваєшся. У тебе міцне й здорове серденько, груди, животик. Ти легко й красиво рухаєшся. Ти загартований і рідко та мало хворієш».

3-й блок установка на нервово-психічне здоров'я, норма-льний психічний розвиток.

«Ти спокійний хлопчик (дівчинка). В тебе гарні, міцні нерви. Ти терплячий, ти добрий, ти відкритий до спілкування. Ти розумний. В тебе добре розвивається голівка. Ти все гарно розумієш і запам’ятовуєш. У тебе завжди гарний настрій і ти любиш посміхатися. Ти добре спиш. Ти легко й швидко за-синаєш та бачиш лише гарні та добрі сни. Ти добре відпо-чиваєш, коли спиш. У тебе добре й швидко розвивається мовлення».

4-й блок відображає народну мудрість. 3 давніх давен мати брала на руки хвору дитину, притискувала и до себе й своєю внутрі-шньою силою очищали ії від хвороби: «Віддай мені свою хворобу».

«Я забираю та викидаю твою хворобу та твої труднощі (далі можна перелічити усі хвороби дитини). Я забираю та вики-даю твій поганий сон (якщо дитя погано спить). Я забираю та викидаю твої страшні сни. Я забираю та викидаю твою плаксивість. Я забираю та викидаю твою нелюбов до їжі. (Та заключна фраза на мажорі...) Я ТЕБЕ ДУЖЕ-ДУЖЕ СИЛЬНОЛЮБЛЮШ».

Якщо дитина дуже хвора, для п шкування розробляється спе-ціальна програма, та до чотирьох базових блоків додаються інди-відуальні лікувальні.

Краще займатися маматерапіею тоді, коли дитин, спить, a у мами гарнийспокійний „астрій. В,е„і стверджують що д„тИ„а

сне. Перший раз — подумки — для себе, другий — теж подум-ки — для дитини. Третій — вголос.

Такими чином, основою для організащї та проведення мама-терапії є потужний ефект феномену материнської любові. По су-ті, мама є єдиним джерелом самоствердження дитини у Вселен-ській Любові, це — перша (чи не єдина за масштабністю впливу?) людина у житті кожного, яка здатна створити ефект по-вного психолопчного комфорту та силою своєї материнської лю-бові дійсно захистити або вишкувати дитя у найскрутнішу жит-тєву хвилин. . Це та єдина людина у світі, яка не може зашкодити

Можливо саме ця таємниця Матері підтверджується й в одній з християнських заповідей, яка спрямовує людину на пошук віч-ної любові й гармонії у житті: Почитай батька й матір сеоїх, щоб тобі було добре й щоб доего жие ти на землй(5-а запоеідь

Література

1.         Кзмпбелл Росс. Как на самом деле любить детей. — М.: Знание, 1992. — 189 с.

2.         Матейчек 3. Родители и дети: Пер с чеш. — М.: Просвешение, 1992. — 320 с.

3.         Молитвослов. — М.: «Современная книга», 2001. — 256 с.

4.Никитина Л. А. Мама и детский  сад. — М.:  Просвещение,

1990. — 93 с.

5.         ОвчароваР. В. Псих—логия родительства: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 368 с.

6.         Спок Б. Разговор с матерью / Пер. с англ. — К.: «Варта», 1994. -192 с.

7.         Филиппова Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие. -М: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 240 с.