Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.14. АРОМАТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.14. АРОМАТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

Рене-Морріс Гаттенфосс, відкривши цілющі сили лавандового мас-ла. Перша наукова праця по ароматерапії була видана ним у 1937 р.

АРОМАТЕРАПІЯ — це лікування за допомогою різних за-пахів. Ці запахи, або аромати у вигляді ефірних масел знаходяться у рослинному світі (дерева, кущі, квіти, трави тощо).

але цьому мистецтву ніде не навчають! Механізм потужного впливу ароматів на людину до кшця не вивчений. Нюх серед усіх людський відчуттів — найбільш загадкове явище. Сам факт впливу ароматів на психічний та фізичний стан людини відомий з прадавніх часів. Сшд звернути увагу на ефект естетизащї та гар-мошзацп людськ51го схан9 ш. д1Єю ар.):матів, який описуюхь вч,нк

пар^ум^ серцю,алейтим,хтотебезнає».

Ван Вей — китайський філософ (618—907 pp.): «Дія парфумів тебе очищує та відновлює, змщнює твої думки спокоєм».

Авіцена - персидський філософ, лікар, математик, поет (980—1037 рр.): «Трояндове масло підвищує можливості думки тазбільшуєшвидкістьмислення».

куі^Гї^звїГ^^а™ Сз=

людське життя радісним та щасливим.

Ще у Давньому Єгшггі «духмяні трави» застосовувалися для

ж'ллш дозволяє людині зберігати гарний наирій. На Рус, часто у

бані парилися віниками з горобини та полині: їх запахи віднов-люють у людини стан бадьорості.

Цікавим є досвід сучасних спроб шдвищити продуктивність пращ дорослих людей: виявляється, що шд час проведення діло-вих переговорів можна за допомогою запахів зробити партнерів більш поступливими: так японцям дуже подобаються аромати жасмину, а американцям — грейпфрута.

Європейці активно використовують аромати й для підвищення продуктивності праці: у Мюнхені втомленим секретаршам дають понюхати запах лимона, для працівників фабрик ефективний апе-льсиновий аромат тощо.

Вчеш Япони найбшьш комп’ютеризованої країни свггу-провели експеримент на виявлення впливу запахів у робочих приміщеннях на здоров’я та працездатність робітників: виявило-ся, що аромат евкаліпта знижує сонливість, яка викликана пе— -напруженням, запах лаванди допомагає зосередитися, жасмин покращує настрій. Сьогодні на вікнах багатьох японських фірм ростуть лимонні дерева, а поруч із комп’ютером знаходяться та-рілочки з дольками лимона.

Багато досшджень впливу запахів на психіку та поведшку лю-дини засекречені військовими відомствами. Проте можливості застосування запахів на благо людини величезні.

Дуже часто запахи пов’язуються людиною з певними подіями. Організм миттєво реагує на приємні та неприємні асощащї та спогади. Причому, ця реакщя, як правило, спонтанна. Навіть че-рез багато років запах матері викликає у нас знайомі з дитинства почуття тепла та захищеності; це пов’язане з тим, що у дитинстві ми пізнавали навколишній світ за допомогою органів чуттів. Мо-ва йде про розвиток перцептивних дій дитини (за О. В. Запорож-цем), якими вона досить активно користується у процесі опану-вання дійсності: смак, звук, зір, слух, нюх, дотик. Маленька дитина при знайомстві з новим предметом неодмшно використо-вує цілий комплекс своїх «перцептивних заходів» щодо його об-стеження: дивиться, нюхає, тягне у рот тощо. У більш дорослому віці дитина все ще досить активно використовує свій «нюховий потенщал», наприклад, перед тим як скоштувати незнайому їжу обов’язковоперевіритьїїназапах.

Майже 90% інформації про навколишнє середовище людина отримує через зір, 8% — через вуха. Через ніс «проходить» лише 2% шформащї, на відміну від усіх шших живих істот, які більшу

у=Й=-^=ГИХ ТВаРИН " -Відповідь про те як саме організм людини відрізняє один за-пах від іншого та де саме це відбувається наука знайшла лише у 90-х роках минулого століття. Виявилося, що у людини оброб-кою нюхової інформації займається весь мозок. За це відкриття, яке мало досить вагоме значення для медицини та фізіології, американські вчені Лінда Бак та Ричард Аксел були відзначені Нобелівською премією 2004 року.

Запахи мають складну хімічну структуру. Раніше вважалося, що у носі людини знаходяться «спеціалізовані» нейрони, кожний з яких розпізнає свій запах. Бак та Аксел встановили, що кожний рецептор нюхової системи впізнає «свій» ланцюжок на молекулі запаху та відсилає у мозок відповідний сигнал. I лише мозок об'єднує частини повідомлень у єдине повідомлення. У процесі розшзнавання запахів можуть брати участь до тисячі нейронів. Вчені також виділили певні гени, які відповідають за роботу ню-ховихрецепторів.

У педагогів та психологів-терапевтів особливий інтерес ви-кликає тісний зв'язок між нюханням та емоційним станом люди-ни, що зумовлює цілющу та гармонізуючу силу аромотерапії (див.

 

Мал. 2.37. Ароматерапія

Діти дуже чутливі та вразливі, вони сприймають

дію аромотерапії без упередження й тому їхня

реакція на ефірні маслазавжди позитивна!

Вчені виявили так званий нюховий мозок, який складає ядро лімбічної системи, яка відповідає за емоції, характер та поведін-ку. Саме тому усі ефірні масла позитивно діють на нервову сис-тему та психічне здоров'я людини.

Більш за все діти полюбляють теплі та солодкуваті запахи.

дТфїГ„лГГГл„а^ь1*=„Г^р„м т. у »

ми в аромотерапії: зробити перевірку на алергію у дитини на

При подоланні комплексу «Я поганий» та «У мене нічого не виходить» рекомендують вдихання ароматів майорану, базишку, герані, апель(ину та корищ. П—и поганій адаптащї до н,вих сощ-

Можна згадати сюжет відомої казки Г. Андерсена «Снігова королева» та відтворити його у себе вдома на підвіконні: щоб ув,сь рік цвіли на вікні герань та рози, так само як у Кая та Гер-

^аЗГ^=я!РЄІВ0РЮВаЛИ "°—" " ПЄЧШЬ У

запах2Т™ДнеТаУ "ішГІ Тшмі^Л^ГвІІжатсҐщІ

жасмин та роза, аніслимон допомагають жшщ виносити дитя,а народити легше, якщо дихати ароматами жасмину, гвоздики, ве-рбени та шалфею. Аніс, ромашка та вербена «турбувалися» за те, щоб малюк не відчував нестачі материнського молока. Запах ге-рані, нібито захищав дитину від простуди та допомагав зробити-сярозумнимтарухливим.

вої школи виховатеш використовують окремі елементи аромате-рашї, як правило, з профшакхичною мехою шд час спалахп, вірусних шфекщи— розкладають шматочки цибум, часншу, ш-мону у приміщеннях, a у садочках використовують відомі в українській народній педагогщі подушечки з сушеними травами, що вважаються заспокійливими, впливають на стабілізацію нер-вової діяльності дитини.

Сучасними вченими підтверджено, що трава валеріани заспо-коює нервову систему, допомагає побороти безсоння (дощльно розмістити плочки у спальні, або у шдвішених біля шжка под) -

розміститибіляробочогостолу).

Ta»^sS^

ту біохімічної фізики РАН,

 

І

організм людини сам безпомилково обирає запахи. Що нам приємно, те скоріш за все й корисно!

У подальшому для стимулювання власного самопочуття ди-тина сама обиратиме певний аромат власної композиції в залеж-ності від самопочуття.

Цікавим елементом методики використання ароматерапії для дітей може стати залучення дітей ДО процесу самостійного виготовлення ними ароматичних масел. Найбільш вдалими технологіями у даному контексті можуть стати: анфльораж та

МаЦАн5,Цльораж- видшення ароматичних речовин з квітів з ви-користанням прошарку чистого жиру, на який викладаються сві-жі квіти (наприклад, жасмин), через добу квіти замшюють сві-жими. Процес повторюють доки жир не вбере в себе достатню кшькість ефірного масла.

У ІЙЖ—жж ^»=^

Особливу увагу педагогам та батькам сшд приділяти запаху в приміщеннях, де знаходяться діти (дитяча кімната, групова кім-ната, клас), адже досить часто «панівні» запахи не відповідають поняттям «приємний», «нейтральний», «свіжий» тощо. Перебу-

мітити, як швидко змінюється загальний настрій дитини та її ак-тивність при таких змшах «нюхової шформащї».

Використання ефірних масел у дитячій кімнаті дозволить розв'язати відразу два завдання:

V         підтримувати у дітей гарний настрій;

V         вилікувати простудні захворювання та порушення сну.

Привертає увагу педагопв асощативна властивість ароматів, яка дозволяє викликати у людини численні асоціації. Запахи фік-суються в пам'яті та пробуджують картини та образи минулого

та так само як фотографії, можуть допомогти розвитку творчого мислення через активізащю уяви та фантазії в художніх видах ді-яльності. 3 великим інтересом виконують діти завдання типу:

^ «Намалюй запах...» (або називають чого, або дають поню-хатиаромамедальон);

S «Вгадай, який запах зобразив твій друг на малюнкові»;

^ «Станцюйзапах...»;

•          «Зіграй на музичному інструменті запах...»

V         «Чим пахне осінь? Зима? Весна? Літо?» тощо.

Таким чином, активно використовуючи багатий досвід аромоте-рапії у корекційній роботі з дітьми, можна говорити про виховання

І

АРОМАКУЛЬТУРИ особистості як складової гармонійного розвитку дитини!

Цей вид естетотерапії має великі перспективи у педагопч-

вираження людини та пошуку її гармонії із Всесвітом. Запах може стати важливим, гармонізуючим елементом загального образу людини.

Література

1.         Ароматерапия / Дзнис Вичелло Браун. — Пер с англ. — М.: ФА-ИР-ПРЕСС, 2003. - 272 с.

2.         Бризз А. Азбука ароматов. — Харьков: Клуб «Гармония», 2006. -28 с.

3.         Девис Патрщия. Ароматерапия то АдоЯ. -М.: Фаир-Пресс, 2004. — 672 с.

4.         Литвинова Татьяна. Ароматерапия: профессиональное руковод-ство в мире запахов. — Р. н/Д.: Феникс, 2003. — 416 с.