Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.11. ТЕХНОЛОПЇЕИДЕТИКИ УЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.11. ТЕХНОЛОПЇЕИДЕТИКИ УЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

Мовні розлади в більшості випадків — це синдром, у стру-ктурі якого виділяються складні зв'язки між мовними та не-мовними симптомами. Це визначає необхідність комплексно-го (медико-психолого-педагопчного) впливу на весь синдром в щлому з урахуванням характеру взаємодії між окремими мовним та немовними симптомами. Саме тому в основі мето-дів логопедичної науки лежать принципи розвитку, системно-го підходу, розгляду мовних порушень у взаємозв'язку МОВИ 3 шшими сторонами психічного розвитку дитини: мислення, уяви, пам’яті тощо. Використання ейдетичних методів дає можливість логопеду допомогти дитині повірити у свої сили, подолати мовні порушення та оволодіти своєю поведінкою. Технолопї ейдетики, забезпечуючи оптимальні можливості

психології принципу домінуючої ролі навчання в розвитку людини.

Цшністю методів ейдетики є те, що вони мають серйозну тео-

чена система відкриває широкі можливості для організації та

льності.

Тому, ми вважаємо за необхідне запровадження до освітніх і виховних технологій у корекційній педагогіці ейдетичного під-ходу, який дасть змогу кожній дитині комфортно, легко та з за-доволенням здобувати нові знання, а також усувати різноманітні мовні дефекти, відчуваючи задоволення від реалізації своїх здіб-ностей, конкуруючи тільки із самим собою вчорашнім і завжди виграючивцьомузмаганні.

Дивовижна сила образів (або ейдосів, як їх назвали греки) ві-дома людству з найдавншшх чаС1в. її використовували у решпй-них містеріях і системах щлительства. Проте лише на початку XX століття здатність людини уявляти яскраві образи зацікавила науковщв. Сьогодні ейдетизм розглядають як різновид образної пам'яті, який передбачає збереження яскравих, наочних образів

після їхньої дії на органи чуття (див. мал. 2.33). Людина ніби продовжує їх бачити.

 

Мал. 2.33. Хмара-качка Історично і змістовно характеристика ейд:тики припу(ка-

S3E53SEE™

кова теорія, що цей феномен пояснює; 2) ейдетика як загально психологічна теорія, знаходиться на рівні загальнотеоретич-них, фшософських і методолопчних проблем психолопї; 3) ште-граційна типологія— ідеологізована концепція расизму, що роз-вивалася Е. йеншем ха його однодумцями у Ншеччиш шсля 1933 р. шляхом «синтезу» ейдетики і націонал-соціалістичних ідей [2]. Шсля всіх ідеолопчних поворотів у процесі розвитку ідей ейде-тики інтерес до ейдетичних явищ і закономірностей їх виникнен-ня та закршлення у пам’яті відродився знов тільки шд впливом найсучасншшх потреб практики. В цьому плані характерним є відкриття у 1988 рощ у Москві Ігорем Матюгшим центру розвит-ку пам’яті «Ейдос» та видання ним 9 праць серії «Школа ейдети-ки» [4]. Цікавим та результативним виявився проведений вченим

стосовуючи елементи гіпнозу та медитації. Несподівано діти ста-ли демонструвати значні усшхи, причому не лише в шкош. За словами вчителів та батьків, самі діти дуже змінилися: стали вчи-тися з задоволенням, у багатьох підвищилася самооцінка. Під час досшдів із застосуванням гшнозу з’ясувалося: якщо є яскраві об-рази — то б’дуть і яскраві спогади. «Надспогади» пов’язані з ре-

" Технології ейдетики виявилися універсальними: ними може користуватися дитина дошкільного, молодшого шкільного вік’ і людина похилого віку. Методики ейдетики різноманітні: запамя-товування слів (у тому числі і іноземних), цифр, облич, імен, ві-

ршів, текстів та інше. Завдяки застосуванню цих методик розви-ваюхься вщчуххя д,тику, нюх, , смаку, сприймання кольору, фо-

^а=^^  S

вчання дитини та корекщя її особистісних та психолопчних рис із використанням ейдетичних методів спирається на образне ми-слення, яке для неї є природним. Таке навчання стає для неї раді-сним. Наприклад, деякі діти, навчаючись писати цифри, часто плутають «6» і «9». Ейдетичний прийом зіставлення л’гічного або умовного з образом пропонує запам’ятати, що «девять» — це дівчинка з косичкою, а «шість» — хлопчик із чу’чиком.

Розвиваючи образне мислення і образну память, ейдетика

себе впевнено в різних ситуаціях. Сприйняття світу стає більш позитивним і радісним.

Л. С. Виготський наголошував, що в дитинстві мислення, пам’ять та уява неподільні. I тому, розвиваючи одну з ланок, ми розвиваємо і решту. Методика роботи з образами багато дає ди-тині. Дітей-логопатів можна навчити правильно реагувати на стре-сові ситуащї та спогади про них. Для цього використовуються три основні методи — регресії, відторгненості і забування [1, 3, 4].

Метод регресії застосовується, коли виховатеш вчать дітей повертатися у своє минуле. Вміти пригадувати будь-який день свого життя. Як правило, це приємні спогади. Занурюючись в них, діти «відпочивають на планеті свого дитинства», набира-ються сил, енергії і потім повертаються в цей світ, щоб змінити його та себе.

За допомогою методу відторгненості можна спостерігати »а

^:т^о^—як ешзод із шшого життя,спо-

тод забування — це використання ще однієї властивості пам’яті -

свічці. Уявляючи полум’я свічки, на аркуші уявно пишеш або мшіюєш все, що хочеш за,ути - ім’я, дату, обличчя, страх - і

=. ГГГцГм ^г: сгРг,™ zgz^z-

добре узгоджуються з висновками сучасних психолопв про те, що оптимальні способи навчання нерідко за своїм значенням пе-ревищують роль «природних здібностей».

Література

1.         Антощук Є. В. Знайомтеся: ейдетика // Шкільний світ. — 2000. -№8.

2.         Богданчиков С. Судьба ейдетики в советской психологии // Воп-росьі психологии. — 2001. — № 2.

3.         Запальська О. Швидка педагогічна допомога // Початкова осві-та. — 2001. —№11.

4.         Матюгин И. Ф. Магия памяти. — М., 1992.

5.         Тарасова С. Резерви пам’яті // Завуч. — 2000. — № 10.