Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.10. НАТУРПСИХОТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.10. НАТУРПСИХОТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

 

B°J природотерапія як самостійний психотерапевтичний метод;

•          використання шкувального впливу природи на стан людини

У наш час широкого розповсюдження набули різні види тера-пії природними засобами:

5=§Г

^ Х°ткотерапш тощо, але залишається відкритим питання їх ефективного застосування в психолого-педагогічній діяльності.

Значення натурпсихотерапії буде підвищуватись тим більшою мірою, чим більшого значення для людини перюду урбанізащї і науково-технічної революції набуває спілкування з природою (див. мал. 2.32).

вне — це естетичний вплив природи на людину, який звеличує і гармонізує особистість.

Лікувальними факторами при спілкуванні людини з приро-дою виступають такі:

V         позитивний емоційний вплив (невербальна сугестія);

S седативний;

S відволікаючий; ^активізуючийта

Саме у ви, «дку ландш(фтотерапії, —ишуть Л. Н. Лежеп)кова -

лямізадачам.» [1,с. 298].

 

Мал. 2.32. На дачі восени

відновленню внутрішніх сутнісних сил особистості.

Література

1.         Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания // Избр. психол. тру-дьі: В 2-х т. Т. 1. - М.: Педагогика, 19890. - 232 с.

2.         Карвасарский Б. Д. Психотерапетическая знциклопедия. — СПб.: Питер, 1999. — 752 с: С. 297—299.

3.         Ткачешо A. А. Духовно-природная психотерапия. (Зсхатологиче-ский аспект). Личностная и профессиональная злитарность. — Кирово-град:КОД, 2001. — 220 с.