Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1.4. ПРОГРАМОВИЙ ЗМІСТ КУРСІВ МОДУЛЬ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТОТЕРАШЇ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

1.1.4. ПРОГРАМОВИЙ ЗМІСТ КУРСІВ МОДУЛЬ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТОТЕРАШЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

Тема 1: Науково-педагогічні основи естетотерапії

ТвТ^Г„°т7пТвЗ„Г.с„нл0™Гета

Естетотерашя як складова психотерашї. Зв’язок естетотерашї з іншими науками. Основні форми естетотерапії. Засоби та види

Педагопчні аспекти естетотерапевтичного впливу на дітей з

самовираження у вітчизняній та зарубіжній педагопщ.

Терашя творчим самовираженням як психотерапевтичний при-йом. Педагогічні технології створення умов щодо творчого само-вираження дітей з мовленнєвою патологією.

Тема 2: Християнсько-духовні засади естетотерапії

Визначення понять «духовність» та «духовна криза сусшльства». Необхідність духовного розвитку особистості дитини. Зміст та кри-терії духовного виховання як основи естетотерапевтичного впливу. Духовність та естетичне саморозкриття творчої особистості.

Місце і роль духовного виховання у системі формування тво-рчої особистості. Иого взаємозв’язок з іншими видами виховання та естетотерашєю. Духовне виховання - як змістова основа фо-рмування ядра особистості, яка несе в собі світоглядну функщю.

Християнська етика як змістовий компонент формування ду-ховності. Особистісний підхід до духовного світу дитини, вихо-вання в неї суто християнської моралі у працях видатних педаго-

Методика залучення дитини до естетичного опанування зага-льнолюдських духовних цінностей. Л. Рубіншнейн, С. Русова, В. Сухомлинський та ін. про формування духовно-естетичних основ

Мета духовного виховання та алгоритм педагогічного процесу за Б.Ліхачовим.

Тема 3: Зарубіжні технології естетизації педагогічного процесу

Сучасні зарубіжні концепщї естетичного виховання (П. Еббс, Е. Сторр, Р. Гібсона ін.). Деякі технології естетизації педагогіч-

Драматизація у естетотерапевтичній роботі педагога. Методи-

" вЗрТтання міжпредметних зв’язків як реалізащя шдивіду-ального підходу до дитини з патолопєю розвитку. Мистецтво як засіб психотерапевтичного впливу на особистість з вадами роз-витку.

Педагогічні погляди P. Кємпбелла. Технологія поповнення «емо-ційного резервуару» дитини.

Тема 4: Інші види естетотерапіі

Загальна характеристика окремих видів естетотерапевтичного впливу на дитину з проблемами сощальної адаптащї. Гештальт-терашя. Логотерапія. Православна психотерапія. Хобі-терашя.

Можливість та методика використання зазначених видів есте-тотерапії у роботі соціального педагога та логопеда.