Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

1.         Чи співає дитина вдома? Які пісні?

2.         Як часто? Коли?

3.         Чи не звертається до Вас з проханням про якусь додаткову інформацію щодо пісні? Про яку саме?

4.         Чи просить вона співати Вас? Які пісні? За якими обстави-нами?

5.         Чи викликає в неї інтерес почута нова пісня /музика взагалі/ по радіо, по телебаченню?

6.         Чи не знаходили Ви відображення улюбленої пісні Вашої дитини у її діяльності: малює героїв, танцює, грається в шсню, пробує зіграти мелодію на музичних інструментах тощо?

7.         Чи не змінилось якимось чином ставлення дитини до пісні, музики взагалі протягом останнього часу?

Третій, заключний етап формування у першокласників есте-тичного ставлення до пісні має на меті надати їй певного значен-ня у комунікативній діяльності учня.

Педагогові необхідно бути переконаним у результативності щєї роботи, яка зумовлена з одного боку надзвичайно гуманним ставленням до кожного учня, повагою до внутрішнього бажання маленької особистості у самореалізащї [8] в певному виді діяль-ності (навіть безвідносно щодо якості результатів); з шшого -естетичною доцільністю самого народнопісенного жанру, його демократичністю, можливістю варіативності виконання та синк-

^zz^=z=rпередбачає Р13Н1 супро-

На цьому exam (3—4-те заняття) педагог визначає сфери та рівні шдивідуального ставлення дитини до народної шсні. Так, вш може запропонувати дітям за їх бажанням обрати певний вид діяльності, в якому вони мали б змогу якнайкраще виразити себе, свої думки, по-чуття, мрії щодо вивченої пісні, її художнього образу.

Можна дати такі теорчі заедання:

1.         Якими кольорами, або рухами, або звуками чи словами ти зобразив би героїв пісні?

2.         Уяви собі двох сестер, Поезію та Музику, у цій пісні. Як, на тво) думку, можна зобразити їх:

а)         намалювати (злшити, сконструювати тощо);

б)         показати у русі (танок, пантомімічні дії);

д)розповістипронихсловами.

3.         Який із засобів зображення, відтворення пісні тобі подоба-ється більше?

4.         Чи можна придумати про(овження щєї і,торії? Запропонуй

будь ласка!

професійних колективів, обробок мелодій пісень для оркестру або вЦцї на хеми шсень,дем'онсхрувахи елеменхи хорео'граф^ного та драматичного виконання шсенного дійства з використанням ри-тмічно-пантомімічних рухів. Учням слід надати можливість віль-ного сшву шсень за бажанням із вивченого репертуару тощо.

Таким чином, розроблена методика роботи з „а,однопісенним

умови, які б надали можливість кожній дитині знайти своє вла-сне «Я» у складному для них, але надзвичайно щкавому процесі естетичного пізнання себе та навколишнього світу!

Література

1.         Верховинець В. М. Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошк. і мол. шк. віку. — 5-те вид. — К.: Муз. Україна, 1989. — 343 с.

2.         Іваницький А. I. Українська на.одна музична творчість: Посібник для вищ. та серед. учб. закладав. - К : Муз. Україна, 1990. - 336 с.

3.         Каган М. С. Морфология искусства. — Л.: Искусство, 1972. -440 с.

4.         Суховерська О. Рухливі забави й гри з мелодіями й примівками. У 2-х ч. — Львів, 1924. — ч. 1. — 1924. — 16 с, ч. 2. — 1924. — 16с/ Репрентне вид.

5.         Теплов Б. М. Избранньіе трудьі: В 2т. — М.: Педагогика, 1985. -Т. 1. — 328 с.

6.         Українське дошкілля. - К, Муз. Україна, 1992. - 142 с.

7.         Формирование восприятия дошкольников / Под ред. A. В. Запо-рожца и Л. А. Венгера. - М, Просвещение, 1967. - 280 с.

8.         Федій О. А. Шдготовка студентів педагогічних інститутів до есте-тичного виховання дітей 6—7 років. — Дис....канд. пед. наук. — Пол-тава, 1995. — 190 с.

9.         Федій Ольга. Естетичне виховання першокласників засобами української народної дитячої пісні: методичні рекомендації. — Полта-ва, 1995. — 32 с.

10.       Maslow A. Y. Motivation and Personality. — N. Y., 1954.