Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.2. ЛОГОТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.2. ЛОГОТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

ЛОГОТЕРАПІЯ (від давньогрецьк. — logos — смисл) — це вид естетотерапії, спрямований на те, щоб надати духовно-го змісту, з'ясувати сенс життя людині, яка втратила його, звернути увагу на справжні моральні та культурні цінності життя.

Цей метод запропонований австрійським психіатром В. Франк-лом. Він спирається на усвідомлення людиною своєї відповіда-льності перед іншими та перед самим собою.

Соціальна логотерапія — це медико-соціально-педагогічна га-лузь знань, яка містить відомості про методи, технолопї надання допомоги суб’ектам сощального жиххя з деформованими жиххе-

^^^^^^^^^^^^^^-

Цікавою є ідея В. Франкла про «прагнення до смислу», що є природнім для людини та визначальним у становленні її як осо-бистості. Мова йде перш за все про емоційно-духовну сферу люд-ського життя.

Вчені-логотерапевти пропонують використовувати відомий сократівський метод діалогу, при якому дитину ніби «підштов-хують» до відкриття нею а’екватного смислу життя. Метою ро-боти логотерапевта є не навязування якоїсь єдиної «правильної» ідеї, а розширення можливостей дитини бачити увесь спектр по-тенційних смислів життя (див. мал. 2.25). Правильною вважаєть-ся така постановка перед дитиною проблеми, яка передбачає пи-тання не про смисл життя взагалі, а про смисл життя певної людини в даний момент.

 

Мал. 2.25. «Вселенська церква», авторська робота Федій Дар’ї, 1996 р.

Змістовою характеристикою смислу життя вважаються цінно-сті,яксмисловіуніверсалії.

У практиці логотерапії виділяють три групи цінностей:

V цінності творчості (мають приоритетне значення, базуються

а ^їнності переживання (наприклад: кохання); S цінності відношення (якусвідомлене ставлення до об’єктив-ноїреальності).

Названі цінності можуть бути використані при складанні окремих методик роботи естетотерапевта як базові змістові ідеї, основні змістові компоненти педагогічних реабілітаційних та профілактичних технологій.

логотерапевта-дорослого, який не повинен нав’язувати дитині власних поглядів на смисл буття.

Література

1.         Ка9васарский Б. Д. Психотерапевтическая знциклопедия — СПб: Питер, 1?99.

2.         Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. заведений / Авт.-сост. Л. В. Мардахаев. — М.: Академия, 2002. — 368 с: С. 143.

3.         Польчевський С. С. .оціальна педагогіка: Навчальний посібник-К.: К.ндор, 2005. — 560 с: С. 271 — 295.

прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. — 384 с: С. 96—97.