Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.1.3. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

1.1.3. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

У процесі вивчення курсів з естетотерапії використовуються

"aC=4™„f—здТГнюеться „а заняттж. За зм,сТ„м »і„ »клЮ-чає такі аспекти: якість засвоєння матеріалу, який охоплюється

ками контролю засвоєння лекцій і всього курсу в цілому.

Загальні критерії оцінок

Відмінно (5) — не менше 90% матеріалу засвоєно високоякісно.

Добре (4) — 80—90% матеріалу засвоєно високоякісно.

Задовшьно (3) - 60-80% матеріалу засвоєно високоякісно.

Незадовільно (2) — головні концепції модуля не засвоєно. За-своєно в щлому менше 50% всього курсу.

Загальна оцшка відповіді кожного студента (мапстранта) є комплексною, вона враховує всі сторони його виступу: теоретич-ш знання, умшня застосовувати їх у розкритті методик естетоте-рапевтичної роботи та реашзовувати у практичних завданнях зп-дно з навчальними планами спеціальностей 7.010106 «Дошкільне виховання. Дефектологія. Логопедія» та 7.010105 й 8.010105 «Соціальна педагогіка».

При оцінюванні відповіді враховується також творчість  і

ЯКІ0^ГХ^„™4ИІься,К„л„:

•          студент (магістрант) впевнено відповідає на теоретичне пи-

к^^за^ вм-  в=™ S^^XSy °3.ИнаЮвисокому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, про-

sss^s^sss^       є не-

Оцшка «добре» схавихься за хаких умов, коли:

•          студент (мапстрант) при відповіді на питання виявляє знан-

ня істотних ознак понять, естетотерапевтичних явищ та зв’язків

Оцінка «задовільно» ставиться, коли:

•          студент (магістрант) не впевнено відповідає на теоретичне

•          відтворює'основні навчально-методичні знання, проте воло-діє лише елементарними вміннями;

Оцінка «незадовільно» ставиться, коли:

. студент (мапстрант) демонструє уривчастість або відсут-ність знань, плутається у поняттях, прояв знань відбувається ли-ше за допомогою викладача;

. на недостатньому рівні демонструє аналітичні, прогностич-

Взаємозв'язок національної шкали оцінювання зі шкалою ECTS відображений у таблиці 1.1.

Таблщя 1.1

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

 

За шкалою ECTS       За національною шкалою    3а шкалою навчального закладу

A         відмінно         90—100

вс        добре  75—89

ЕХ       задовільно      60—74

FX       незадовільно з можливістю повторно-го складання       35—59

F          незадовільно з обов'язковим повтор-ним курсом            1—34