Модуль 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

«Естетотерапія мистецькими засобамии

0D       ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ1

Тема: Психолого-педагогічні аспекти естетичного та художнього розвитку особистості

МЕТА: перевірка рівня засвоєння студентами знань про хара-ктерні риси сучасної педагогічної думки в галузі естетичного ви-

ПЛАН I. Обговорення теоретичних питань

1.         Аналіз сучасних педагогічних досліджень в галузі естетич-ного виховання.

2.         Мета та місце естетичного виховання у системі формування особистості.

3.         Взаємозв’язок естетичного та художнього виховання.

4.         Сутність естетичних почуттів, їх змістова наповненість.