Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

Тема: Зарубіжні технології естетизації педагогічного процесу

МЕТА: знайомство студентів з ефективним зарубіжним досві-дом естетизації педагогічного процесу та оволодіння вміннями виділяти та організов.вати естетичний компонент у педагогічно-

ПЛАН

I. Обговорення теоретичних питань:

1.         Аналіз основних парадигм естетизації педагогічного проце-суузарубіжнійпедагогщі.

2.         Технології естетизації педагогічної діяльності.

Розробити та презентувати на занятті власний проект реаліза-ції прийому психодрами у групі.

Методичні рекомендації

При шдготовщ естетотерапевтичного проекту студентові сшд виявити проблематику (тему), яка є найбільш актуальною на да-ний момент у групі, або обрати найбільш розповсюджені про-блеми певної вікової категорії дітей.

При проведенні психодрами обов’язково дотримуватися прин-ципів етичності та поваги до своїх колег-студентів, в разі необ-хідності дотримуватися принципу анонімності.

Література

1.         Психотерапевтическая знциклопедия / Под ред. Карвасарско-го Б. Д. — СПб.: Питер, 1999. — 52 с. Мастера психологии.

2.         Марія Лещенко Зарубіжні технології підготовки учителів до есте-тичного виховання. — К., 1996. — 192 с.

3.         Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е.А.Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т А. Добровольская. — М.: «Ака-демия», 2001. — 248 с.