Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОСНОВНІНАПРЯМКИ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

ОСНОВНІНАПРЯМКИ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

 

Назва напрямку         Автор Загальна характеристика

Дитячий психо-аналіз          З.Фрейд, 1909р.        ^LT=™=K^;"""-

 

            Герміна    Хаг-Хельмут, 1921 р.      |.T„;„™sr»rrr=rrnr

й^гг     Девід Леви (30-TH роки XX ст.      гра надає можливість дитині відреагувати не-гативні переживання, терапевт створює такі обставини, щоб спеціально підібрані іг,ашки

=z^^^z=^rякий

Х,.лдт

син      ОттоРанк(1936)        «тут та зараз»;

 

            Ш*5    необхідність ставлення до дитини як до осо-ведінку;

£=™    ™47)   -терапія,центровананаклієнті;

прагненням до

—йбільш повно'і самореалізації.

;==t ■  60-ті  роки  XX ст.  Діммік  та Хафф (1970)           — це своєрідне доповнення до навчального середовища; до тих пір, доки дитина не на-вчиться легко та вміло здійснювати вербальне спілкування, зуміє повно та ефективно повід-омити про сво'і почуття іншим, для встанов-лення контакту між дитиною та психологом бажано використовувати ігрові матеріали.

Принципи ВІДНОСИН 3 дітьми у ігровій терапії (за Г. Лендрєтом)

Особливе значення у прове.енні ігрової терашї отримує про-Ці принципи мають філософський характер трактування особли-

вого стану «розуміння дітей серцем», «обережного торкання до їхнього світу»:

Яне всезнайко.

Тому я не буду намагатися бути ним.

Яхочу, щоб мене любили.

Тому я буду відкритий дітям, що мене люблять.

Яхочу більше приймати у собі дитину.

Тому я із зацікавленням та прихильністю дозволю дітям освітлювати мій світ.

Я так мало знаю про складні лабіринти дитинства. Тому я дозволю дітям вчити мене.

Я краще за все засвоюю знання, що їх отримав у результаті власних зусиль. Тому я об’єднаю власні зусилля із зусиллями дитини.

Іноді мені потрібна схованка. Тому я дам схованку дітям.

Ялюблю, коли мене приймають таким, яким я є насправді. Тому я буду прагнути співчувати дитині та цінувати її.

Яроблю помилки. Вони свідчать про me, якийЯ— людяний та схильний помилятися.

Тому я буду терплячим до людської сутності дитини.

Яреагую емоційно та виразно на світ власноїреальності.

Тому я намагатимуся послабити свою хватку та увійти у світ дитини.

Приємно відчувати себе володарем та знати відповіді на всі запитання. Тому мені слід багато працювати над тим, щоб захистити від себе дітей.

тощч: ^„овн^з^г: д=.я себе відчуваю-

Я— єдиний, хто здатний прожити моє життя. Тому я не прагнутиму до керування життям дитини.

?ом7я—^

Я черпаю надію та волю до життя всередині себе.

Тому я буду визнавати та підтверджувати почуття самості у дитини.

Яне можу зробити так, ’об страх, біль, розчарування та стреси дитини щезли Тому я старатимуся помякшити удар.

Я відчуваю страх, коли я беззахисний.

Тому я торкатимуся внутрішнього світу беззахисної дитини із добром, лас-коютаніжшстю.

Питання для самоперевірки

1.Чому на сучасному етапі батьки вважають гру неактуаль-ною та застарілою формою організащї дитячого життя?

2.         Як у різні часи вчені намагалися пояснити феномен гри?

3.         У чому полягає психотерапевтична дія гри?

няльному плані.

Література

1.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креа-тивной терапии. — СПб: «Речь», 2001. — С. 191—276.

2.         КалининаР. Р.Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игрьі, упражнения. — 2-е изд. — СПб.: «Речь», 2001. — 160 с.

анг3. —гвл^с, 2и001. — 160 .шя: ~° —й: Перс 4.™^»,1994ш- 269:т.книга ™трудних ™«. — -

5. Чурилова 3. Г. Методика и организация театрализованной дея-тельности дошкольников и младших школьников. — Программа и ре-пертуар. — М.: ВЛАДОС, 2001 — 160 с.